Skip to main content
Customs and VAT Learning Solutions

.

Customs and VAT Learning Solutions

Training programmes for customs and VAT professionals in Belgium

Deloitte Belgium's Customs and VAT trainings aim to help customs professionals stay up to date and aligned with changes in relevant laws and regulations.

Online leerprogramma

Douane in de praktijk

Is uw onderneming internationaal actief? Dan komt u onvermijdelijk in aanraking met douane, btw en mogelijk ook accijnzen. U heeft ongetwijfeld ook al ondervonden dat het niet altijd even eenvoudig is om deze regelgeving op een juiste en optimale manier toe te passen.oor bedrijven die internationale handel voeren is een goede kennis van de verschillende douaneprocedures van essentieel belang voor een vlotte logistieke doorstroom van goederen. Bovendien kan een onjuiste toepassing van de douanewetgeving tot heel wat extra kosten leiden. Gezien de huidige turbulenties in de wereldhandel (Brexit, handelsakkoorden die in vraag worden gesteld door politieke leiders, …) is een grondige praktische kennis van de douaneprocedures meer dan ooit aangewezen.

Upcoming training sessions

The courses are presented in the language in which they are conducted

Leerobjectieven, doelpubliek, hoe ziet het programma eruit?

Is uw onderneming internationaal actief? Dan komt u onvermijdelijk in aanraking met douane, btw en mogelijk ook accijnzen. U heeft ongetwijfeld ook al ondervonden dat het niet altijd even eenvoudig is om deze regelgeving op een juiste en optimale manier toe te passen.

Douane Plus | Deloitte Ghent

Dates and times to be confirmedKostprijs: 1.900 EUR per deelnemer (exclusief BTW)

Naast douanedeclaranten, voor wie een gedegen basiskennis inzake douane uiteraard een must is, is deze opleiding bij uitstek geschikt voor iedereen binnen uw onderneming die met internationale goederenstromen in aanraking komt.Tijdens de opleiding behandelen we de meest belangrijke thema’s inzake douane, en besteden we de nodige aandacht aan de verschillende veranderingen in het handelslandschap (e.g. BREXIT en recent afgesloten handelsovereenkomsten), zowel op nationaal als op internationaal niveau. Op die manier blijven uw medewerkers, en daarmee uw onderneming, op een praktische manier op de hoogte van de belangrijke wijzigingen in de douanewereld.

Past and other training sessions

The courses are presented in the language in which they were conducted

Kostprijs: 290 EUR (exclusief btw)

Om internationaal actief te zijn is het noodzakelijk goed op de hoogte te zijn over de import- en exportformaliteiten. Het is mogelijk dat uw goederen onderworpen zijn aan heffingen, bijkomende maatregelen bij invoer of uitvoer, of zelfs een invoerverbod. Daarentegen kunnen eventuele gunstige tarieven worden gebruikt bij het invoeren van goederen. U kunt deze informatie vaak online vinden, maar het is niet altijd duidelijk hoe u dit het meest handig kunt doen.

Om deze reden krijgt u in deze sessie een overzicht en de inhoud van enkele nuttige praktische tools.

Kostprijs: 670 EUR per deelnemer (exclusief btw)

Bij het bepalen van de douanewaarde is kennis van de Incoterms, de internationale leveringsvoorwaarden, een must. Deze leveringsvoorwaarden geven aan welke zaken u eventueel bij de prijs bij moet tellen of juist welke zaken u eventueel af moet trekken om aan de douanewaarde te komen. Vaak zien wij dat in de praktijk deze kennis ontbreekt, vandaar dat wij in deze cursus de uiteenzetting van de basisbeginselen inzake douanewaarde met een opfrissing van de Incoterms zullen combineren.

Vanaf 1 januari gelden ook de Incoterms 2020. Dit is dus een uitgelezen mogelijkheid voor u om ineens ook geïnformeerd en voorbereid het nieuwe Incoterms-decennium in te gaan.

Prix de revient : 1.750 euros par participant (hors TVA)

La formation "Douane Plus" aborde les différents sujets à traiter lors de l'importation et de l'exportation de marchandises, avec le souci du détail mais sans s'éterniser. À l'issue de cette formation, le participant disposera d’une vue d'ensemble claire de la situation douanière, il sera familiarisé avec le jargon douanier et les pièces du puzzle qu'il aura pu rassembler au fil du temps se mettront en place.

De nombreux sujets sont abordés, en alternance avec de nombreux exercices afin que le participant puisse mettre en pratique la théorie.

Kostprijs: 490 EUR per deelnemer (exclusief btw)

Bij het internationaal verzenden van goederen komen soms barrières maar ook opportuniteiten kijken. Al de goederen die u internationaal verzendt hebben een bepaalde oorsprong, ook wel de nationaliteit van een product genoemd. Bepaalde handelsovereenkomsten bieden u de mogelijkheid om uw goederen aan een aantrekkelijker tarief in te voeren indien hiervoor een preferentieel oorsprongsbewijs afgeleverd kan worden bij vertrek.

Tevens kan u bij uitvoer uit de Unie, indien u kan aantonen dat uw goederen van preferentiële oorsprong zijn, uw koper de mogelijkheid bieden om in het land van bestemming in te klaren aan een gunstiger tarief.

Het is voor bedrijven niet altijd eenvoudig om te analyseren of hun goederen al dan niet voldoen aan de niet preferentiële of niet-preferentiële oorsprong.

Er bestaat jammer genoeg geen regel die voor alle producten van toepassing is. Wel is het zo dat u, mits deze training, een stappenplan zal bekomen dat u in staat zal stellen om deze analyse zelf te maken.

Kostprijs: 490 EUR per deelnemer (exclusief btw)

Buitenlandse belastingplichtigen die in België transacties verrichten zijn – afhankelijk van de exacte aard van deze transacties – al dan niet genoopt zich hier voor btw te registeren.

Afhankelijk van het land van vestiging van de buitenlandse belastingplichtige en de transacties die men hier beoogt te verrichten, zijn er verschillende mogelijkheden hiertoe: een directe btw-registratie, dan wel een registratie met aanstelling van een individueel of globaal fiscaal vertegenwoordiger.

Een fiscale vertegenwoordiger neemt in principe alle verplichtingen en formaliteiten op het vlak van btw over (indiening van btw-aangiftes, etc. ), hetgeen noodzakelijkerwijze gepaard gaat met heel wat aansprakelijkheid & risico naar de btw-administratie toe.

Kostprijs: EUR 490 per deelnemer (exclusief btw)

Bij het internationaal verzenden van goederen komen soms onverwachte administratieve handelingen kijken. Stel dat u vandaag een pakketje per vrachtwagen zou verzenden vanuit België via Zwitserland naar Italië, dan moet dit goed onder een transitprocedure worden geplaatst. Wij zullen in deze cursus ingaan op de regels die moeten worden gevolgd bij het plaatsen van goederen onder een transitprocedure en welke documenten er ingevuld dienen te worden.

Kostprijs: EUR 490 per deelnemer (exclusief btw)

Bij het internationaal verzenden van goederen komen enkele administratieve stappen kijken. Eén daarvan is het invullen van een Enig Document.  Het Enig Document is een kluwen van codes, maar het is essentieel hier goed mee om te kunnen gaan. Tijdens deze cursus overlopen we de belangrijkste vakken op een aangifte.  Maar af en toe loopt het ook wel eens fout en moet een aangifte geregulariseerd worden.  Ook dat komt dus aan de orde.

Kostprijs: EUR 250 per deelnemer (exclusief btw)

Bij elke internationale zending komen leveringsvoorwaarden om de hoek kijken. De Incoterms, de internationale commerciële leveringsvoorwaarden, bepalen de rechten en plichten van zowel de koper als de verkoper van de verzonden goederen. Deze leveringsvoorwaarden verschaffen onder andere informatie over wie er verantwoordelijk is voor het betalen van transport en transportverzekeringen, of bijvoorbeeld dat goederen al opgehaald zullen worden bij de fabrikant zelf in plaats van naar de klant gezonden te worden. Ook geven de Incoterms duidelijk aan bij wie de risico’s liggen in internationale handelsverzendingen. Ze hebben dus een impact op uw kostenstructuur, uw logistieke planning en uw aansprakelijkheid.

Vanaf 1 januari 2020 gelden de Incoterms 2020. Wil u op de hoogte gebracht worden van de aanpassingen en de impact ervan, dan is deze cursus zeker een aanrader.

Alle mogelijke Incoterms zullen de revue passeren in deze avondcursus, waarbij wij de theorie rond de Incoterms zullen combineren met praktische oefeningen om uw inzicht te verhogen. Natuurlijk is er daarnaast ook ruimte voor eventuele vragen.

Kostprijs: EUR 490 per deelnemer (exclusief btw)

Actieve en passieve veredeling zijn geen zaken waar de meeste bedrijven die net internationaal actief zijn op het eerste zicht mee in aanraking komen. Toch kan het zo zijn dat uw bedrijf goederen vanuit het douanegebied van de EU ontvangt om die nadien al dan niet in bewerkte staat opnieuw uit te voeren; of omgekeerd. Bijvoorbeeld in geval van terugkeer voor herstelling of wanneer u besluit niet-EU goederen te gaan gebruiken in uw productieproces. Het is ook mogelijk dat u bepaalde taken in uw productieproces uitbesteedt aan bedrijven buiten het douanegebied van de EU, om bijvoorbeeld kosten te besparen.

Bij dit soort bedrijfsbeslissingen komen actieve en passieve veredeling om de hoek kijken. In deze cursus leert u meer over de voordelen, maar ook de theorie en de praktische werking hieromtrent. Niet alleen zullen we ingaan op de vergunningen zelf. We bekijken ook bijzonderheden zoals het bijhouden van de administratie, gelijkwaardigheidsverkeer, driehoeksverkeer, de berekening van invoerrechten bij wederinvoer, het BTW-verwerkingsschema, etc.

Kostprijs: EUR 490 per deelnemer (exclusief btw)

De verschillende voorwaarden en regels waaraan voldaan moet worden in het internationaal verzenden en ontvangen van goederen zijn niet altijd evident. Het kan uw onderneming veel tijd en geld kosten om hieraan te voldoen, en eventuele douanecontroles te faciliteren. In de cursus Douanevergunningen leert u meer over de vereenvoudigde of speciale douaneprocedures die u bij de douane kunt aanvragen om uw internationale commerciële activiteiten te optimaliseren en vereenvoudigen. In deze cursus krijgt u een praktisch overzicht van de beschikbare douanevergunningen en vereenvoudigingen; hoe u kunt bepalen welke vergunningen uw bedrijf ten goede kunnen komen; en aan welke voorwaarden voldaan moet worden bij de aanvraag ervan, zodat u ze met succes kunt verkrijgen.

De meest courante en nuttige douanevergunningen en douanevereenvoudigingen zullen de revue passeren in deze praktijkgerichte cursus.

Kostprijs: EUR 1750 per deelnemer (exclusief btw)

De Opleiding Douane Plus behandelt, met oog voor detail maar zonder langdradig te worden, de verschillende onderwerpen waarmee men te maken krijgt bij invoer en uitvoer van goederen. Na afloop van deze opleiding heeft de deelnemer een duidelijk overzicht van het douanegebeuren, is hij/zij vertrouwd met het douanejargon en vallen de puzzelstukjes die hij/zij in de loop van de tijd misschien reeds heeft verzameld, allemaal op zijn plaats.
Heel wat onderwerpen komen aan bod, afgewisseld met tal van oefeningen zodat de deelnemer de theorie alvast aan de praktijk kan toetsen.