Skip to main content

Overbruggingslening bij liquiditeitsdruk?

Aanvraag van overbruggingslening nog steeds mogelijk

Uit de meest recente Bouwbarometerenquête (Q3, 2023) rijst een alarmerend beeld op: het ondernemersvertrouwen in de bouwsector bevindt zich voor het achtste opeenvolgende kwartaal in een neerwaartse spiraal. Deze negatieve tendens vindt haar oorsprong voornamelijk in de dalende cijfers in de orderboeken en de lage winstgevendheid.

De rentestijgingen van afgelopen maanden, bedoeld om het inflatiebeest te bestrijden, zorgen voor extra druk op zowel de winstgevendheid van ondernemingen als op de algemene vraag naar vastgoed en de bijbehorende financieringen bij particulieren. 

Voor ondernemingen die momenteel te kampen hebben met liquiditeitsproblemen, kan de overbruggingslening wellicht een doeltreffende tijdelijke oplossing bieden. 

De overbruggingslening wordt gekenmerkt door:

  • Maximum te ontlenen bedrag: 2 MEUR (voorwaarden obv. omzet te bekijken per onderneming)
  • Vrijgestelde periode voor terugbetaling kapitaal: 24 maand (grace period)
  • Mogelijke looptijd: 3 of 5 jaar
  • Interest verschuldigd vanaf moment van opname

 

Dien uw aanvraag in voor 15 december 2023.