Skip to main content

U wenst uw aandelen te verkopen, maar lukt u dit ook in de praktijk?

Wanneer u een (minderheids-) participatie neemt in een (nieuw opgerichte of bestaande) vennootschap lijkt het vaak te vroeg om reeds na te denken over een mogelijke latere exit. De praktijk toont echter aan dat het geen overbodige luxe is om hier tijdig bij stil te staan, zodat u weet wat uw opties zijn indien u op een bepaald moment uw aandelen liquide wenst te maken omwille van ziekte, pensioen, financiële redenen, of wanneer de samenwerking niet verloopt zoals verwacht.

Veel aandeelhouders gaan er - vaak ten onrechte - van uit dat voor dit soort situaties automatisch de nodige vangnetten voorzien zijn. Bij heel wat vennootschappen zijn er inderdaad statutaire of onderhandse overdrachtsregelingen van de aandelen bedongen. Denk maar aan een goedkeuringsclausule of een clausule die in een voorkooprecht voorziet. Beide regelingen gaan er evenwel van uit dat u zelf als aandeelhouder een geïnteresseerde (derde) koper vindt voor uw aandelen. De vraag stelt zich of u een geïnteresseerde partij kunt vinden op het moment dat u deze nodig heeft. Met andere woorden, is uw aandelenpakket te allen tijde verkoopbaar op de markt? Wenst u zichzelf te beschermen tegen deze - meestal moeilijke en tijdrovende - zoektocht, dan doet u er goed aan om bij de instap meteen een goede exit-regeling af te spreken, zoals bijvoorbeeld een verkoopoptie waarbij de prijsformule vooraf wordt vastgelegd.

Anderzijds spelen ook de rechten (en verplichtingen) die aan uw aandelenpakket verbonden zijn een belangrijke rol. Dankzij de flexibiliteit die het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen biedt, kunnen aandeelhouders gezamenlijk op maat gesneden rechten en plichten koppelen aan hun aandelen. Zo kunt u niet alleen een aanzienlijk sterkere positie als aandeelhouder onderhandelen, maar kunt u ook anticiperen op mogelijke toekomstige problemen. Mogen alle besluiten bij gewone meerderheid genomen worden, of moet er een bijzondere meerderheid voor bepaalde zeer belangrijke beslissingen worden voorzien, of zelfs een vetorecht? Moet aan elk aandeel evenveel winst toekomen, of heeft een bepaalde aandeelhouder recht op een preferente winstuitkering?

U grijpt dus de verplichte aanpassing van de statuten van uw vennootschap maar beter aan om even stil te staan bij bovenvermelde mogelijkheden. Verlies daarbij de deadline van 1 januari 2024 niet uit het oog!

Aanbevolen voor jou