Skip to main content

ESG-proof via een duurzaam loonbeleid

Een verfrissende kijk op onze top 27 alternatieve verloning

In 2024 rankten we opnieuw het alternatieve verloningslandschap vanuit een ROI-insteek, de verhouding netto werknemer versus netto kost werkgever uitgedrukt in een percentage. Hoewel het financiële luik uiteraard belangrijk blijft, domineren vandaag voornamelijk duurzaamheid en ESG-criteria de reward agenda.

Door in te zetten op de juiste alternatieve verloningssystemen kunnen duurzaamheidsdoelstellingen op het vlak van omgeving (Environment), maatschappij (Social) en beleid (Governance) vlotter gerealiseerd worden. 

Environment:  Een duurzaam mobiliteitsbeleid

 

Voor vele bedrijven is de toekenning van een bedrijfswagen een belangrijk onderdeel van de verloning.  Echter, jaar na jaar zien we de klassieke bedrijfswagen verder dalen in de ranking als gevolg van de vele wetgevende maatregelen. Ondanks dat de vergroening van het wagenpark  volop ingezet is en de elektrische bedrijfswagen op vandaag nog steeds een voordelig alternatief biedt, zal op termijn ook deze fiscaal minder interessant worden. Het loont dan ook de moeite om reeds alternatieve transportmiddelen zoals openbaar vervoer, bedrijfsfietsen, deelmobiliteit enz. te onderzoeken. Een andere mogelijkheid is om de keuze bij de werknemer te leggen via de toekenning van een mobiliteitsbudget. Het budget, dat normaal gezien aan de wagen besteed wordt, kan dan aangewend worden volgens 3 pijlers:

  1. Investeren in een kleinere en/of elektrische bedrijfswagen.
  2. Ondersteuning van alternatieve mobiliteitsoplossingen waaronder de populaire tussenkomst in de hypothecaire lening van een woning dicht bij werkgever. Deze pijler scoort overigens bijzonder goed in onze top 27 alternatieve verloning nu de tussenkomsten volledig vrij zijn van belastingen en RSZ.   
  3. Een cash-vergoeding. 

 

Social: Een duurzame relatie opbouwen met het personeel

 

Het creëren van een duurzame werkomgeving met aandacht voor het welbevinden van medewerkers is van groot belang. Door in te zetten op een goed uitgebalanceerd pakket voordelen (zoals aanvullende pensioenopbouw, hospitalisatieverzekering, verzekering ambulante zorgen, tandzorg, kinderopvang, enz.) kan benadrukt worden dat ‘zorg dragen voor elkaar’ meer is dan alleen een slogan. Een geschenk ter gelegenheid van een persoonlijke gebeurtenis (huwelijk, geboorte, verjaardag, enz.) scoort vaak nog veel hoger bij de medewerker dan de ranking doet vermoeden. Uiteraard is elke werknemer uniek, waardoor het opzetten van een flexplan - waarbij elke werknemer een pakket kan afstemmen op zijn eigen behoeften - een valide optie is.

Ondernemingen waar medewerkers van thuis uit kunnen en mogen werken kunnen gebruik maken van het door de fiscus en RSZ aanvaarde kostenforfait voor thuiswerk. Deze netto vergoeding van 151,70 euro per maand kan aangevuld worden met een tussenkomst van maximum 20,00 euro per maand voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement en van maximum 20,00 euro per maand voor het professioneel gebruik van de privécomputer met randapparatuur of van maximum 10,00 euro per maand voor het professioneel gebruik van een eigen tweede scherm, printer/scanner zonder privécomputer.  

 

Governance: Een duurzaam loonbeleid

Onze ranking bevat ook enkele mogelijkheden om bonussen geoptimaliseerd uit te betalen, zoals warranten, loonbonus CAO 90 enz. Een strategisch bonusbeleid gaat echter verder dan puur financiële optimalisatie, het draagt bij aan het realiseren van duurzaamheidsambities door ESG-criteria op te nemen in de variabele verloning van leidinggevenden.

Tot slot stelt zich de vraag of en in welke mate u alle alternatieve verloningstechnieken correct weet toe te passen. Zijn alle HR & reward policies (car policy, thuiswerkpolicy, kosten/expense policy, …) up to date? Een correcte rapportering en verwerking, ook dat is duurzaam handelen!

ZigZagHR podcast

Heeft u bij het lezen van dit artikel de smaak te pakken gekregen en krijgt u graag meer inzichten in de tendensen binnen rekrutering of in een succesvolle rekruteringsstrategie? Beluister de podcast van ZigZagHR met Els D’hauwer en Debbie Vanhoof.