Skip to main content

Opleidingsverplichtingen als troef voor groei en ontwikkeling!

Nieuwe wetgeving als waardevolle troef voor onderneming en werknemer

In een snel veranderende arbeidsmarkt waar technologieën en vaardigheden voortdurend evolueren, is investeren in opleiding en ontwikkeling van werknemers cruciaal voor het succes van elke organisatie. Ga aan de slag met de nieuwe regelgeving als momentum voor de ontwikkeling van een toekomstgericht leerbeleid. 

1. Individueel opleidingsrecht: Empower uw werknemers

 

Het aantal individuele opleidingsdagen voor bedrijven vanaf 20 werknemers bedraagt vanaf 2024, behoudens sectorale afwijkingen, minstens 5 dagen per jaar per voltijdse werknemer. Deze opleidingsdagen, ook wel ‘individueel opleidingskrediet’ genoemd, zijn een opportuniteit om werknemers te empoweren en hun persoonlijke groei te stimuleren.

 

2. Globaal jaarlijks opleidingsplan: Bouw aan een lerende organisatie

 

Een opleidingsplan is een essentieel werkinstrument voor een lerende organisatie. Ondernemingen met minstens 20 werknemers moeten jaarlijks voor 31 maart een opleidingsplan opstellen. Dit plan geeft werknemers een overzicht van de opleidingen die de werkgever aanbiedt en bevat de doelgroepen waarvoor de verschillende opleidingen bestemd zijn, inclusief risicogroepen zoals 50-plussers en werknemers met een beperking.

In het plan worden zowel de informele (zelfstudie, beurzen, conferenties,…) als de formele (gegeven door loopbaancoaches of HR-dienstverleners, inclusief e-learning) opleidingen opgesomd. Als werkgever kunt u een eigen model gebruiken, maar ga zeker na of er binnen uw sector een template op maat wordt voorzien die rekening houdt met eventuele bijkomende sectorale regelgeving. Vaak wordt er sectoraal tevens (financiële) ondersteuning voorzien.

Praktische tips voor een succesvol opleidingsplan:

  • Identificeer de specifieke leerdoelen binnen uw team: wat zijn de vaardigheden en competenties die uw onderneming kunnen versterken?
  • Besteed niet alleen aandacht aan traditionele vaardigheden, maar ook aan skills of the future, zoals digitale competenties, probleemoplossend vermogen en creativiteit.
  • Pas het opleidingsprogramma aan op de leerstijl en voorkeuren van uw werknemers. Dit kan variëren van klassieke trainingen tot online cursussen en coaching.
  • Maak optimaal gebruik van het opleidingsaanbod aangeboden door het opleidingsfonds in uw sector.

3. Federal Learning Account (FLA): Beheer
opleidingsrechten efficiënt

 

Om werkgevers en werknemers te helpen bij het beheer van de opleidingsrechten, heeft de federale overheid het FLA ontwikkeld, waarvan de operationele startdatum gepland is op 1 juni 2024.

Via deze digitale toepassing moeten werkgevers opleidingen registreren, dit moet hen in staat stellen een goed overzicht te krijgen van de opleidingssituatie in de organisatie en de professionele ontwikkeling van elke werknemer. Ook werknemers moeten via deze weg hun opleidingsgegevens kunnen raadplegen.

Vanaf de lancering van het platform hebben alle bedrijven zes maanden de tijd om hun gegevens in te dienen bij de overheid. De deadline hiervoor werd bijgevolg vastgesteld op 30 november 2024.

Maak werk van een duurzaam en toekomstgericht opleidingsbeleid!

 

ZigZagHR podcast

Heeft u bij het lezen van dit artikel de smaak te pakken gekregen en krijgt u graag meer inzichten in de tendensen binnen rekrutering of in een succesvolle rekruteringsstrategie? Beluister de podcast van ZigZagHR met Els D’hauwer en Debbie Vanhoof.