Skip to main content

Gen Z en Millenials: Trends en uitdagingen op de arbeidsmarkt

Hoe als bedrijf het verschil maken.

De 2023 Deloitte’s Gen Z en Millennial Survey brengt naar jaarlijkse gewoonte nieuwe inzichten met betrekking tot de rol en impact van werken op het leven van deze werknemersgroepen. Samen vormen Gen Z (°1995 - 2004) en Milllennials (°1983 – 1994) een grote groeiende groep van de actieve bevolking. Ten opzichte van vorige edities zijn beide generaties terug meer overtuigd van de positieve maatschappelijke impact die bedrijven maken. Toch onderstreept het rapport ook de aanhoudende bezorgdheid over persoonlijke financiën, klimaatverandering en geestelijke gezondheid en bijgevolg de veranderende relatie van Gen Z en Millennials met werk.

Kortom, Gen Z  en Millennials zijn twee generaties die met een specifieke bril naar de wereld kijken. Een wereld van gedeelde fundamenten met diverse accenten. Als bedrijfsleider ligt hier een enorme kans om samen met deze generaties op ontdekking te gaan wat hen drijft om te blijven.

Het (on)mogelijke compromis tussen financiële stabiliteit en flexibiliteit

 

Financiële stabiliteit neemt de laatste jaren in belang toe voor onze Gen Z en Millennials, het wordt dan ook als grootste zorg en belangrijkste reden tot stress genoemd voor deze generatie. Als antwoord op deze uitdaging stellen Gen Z en Millennials belangrijke mijlpalen, zoals het kopen van een huis en stichten van een gezin, meer en meer uit of nemen ze een tweede betaalde baan naast hun hoofdberoep. Duidelijk een moeilijk compromis die hun vraag en roep naar flexibiliteit schijnbaar tegenspreekt.

Met slechts 21% van Gen Z en 28% van de Millennials die zeer tevreden zijn met hun huidige balans tussen werk en privéleven, blijft de roep om uitgebreide flexibiliteitsopties die verder gaan dan hybride werkregelingen sterk aanwezig. Werkgevers die alternatieven zoals een vierdaagse werkweek, flexibele uren en deeltijdbanen met vergelijkbare carrièremogelijkheden aanbieden winnen aan populariteit. Maar toch zegt 26% van Gen Z en 23% van de Millennials resoluut neen tegen flexibele werkmogelijkheden als deze een negatieve implicatie teweegbrengt op hun salaris of carrièreverloop.

Kiezen (of verliezen) tussen mentale gezondheid, duurzaamheid en sociale impact als leidraad bij carrièrebeslissingen

 

Beide generaties zijn het eens over dat de aandacht voor mentaal welzijn is toegenomen op het werk, welke eenpositieve veranderingen op de werkvloer heeft teweeggebracht. Maar ze geven ook aan dat de eindmeet nog niet in zicht is en vragen nog meer acties rond het bevorderen van mentaal welbevinden op het werk.

Bent u als bedrijfsleider nog niet overtuigd om deze topic hoog op de agenda te plaatsen, onthoud dan dat bijna 70% van beide generaties aangeeft dat ondersteuning en beleid op gebied van mentale gezondheid een drijfveer is bij het overwegen van een potentiële werkgever.

70% van Gen Z en 62% van de Millennials geven aan dat de milieuprestaties en/of het milieubeleid van een bedrijf belangrijke factoren zijn bij het overwegen van een potentiële werkgever. Maar slechts weinigen van hen zijn er effectief van overtuigd dat bedrijven de daad bij het woord voegen en nu al voldoende acties ondernemen om klimaatverandering op hun prioriteitenlijst te plaatsen.

Uiteraard zijn Gen Zers en de Millenials niet de enige generaties om rekening mee te houden binnen het HR-beleid van uw organisatie. Wel pogen we door onze inzichten te delen een warme oproep te doen om te luisteren naar deze twee generaties die klaar staan om input te geven en impact te maken.Het leent een mooie opportuniteit voor u als bedrijfsleider om hen beter te leren begrijpen en vervolgens concrete acties te nemen om een duurzaam HR-beleid uit te werken. 

ZigZagHR podcast

Heeft u bij het lezen van dit artikel de smaak te pakken gekregen en krijgt u graag meer inzichten in de tendensen binnen rekrutering of in een succesvolle rekruteringsstrategie? Beluister de podcast van ZigZagHR met Els D’hauwer en Debbie Vanhoof.