Skip to main content
Duurzaam personeelsbeleid
Thursday, 16 May 2024 6:00 PM CET

In-person

16 May.

Thursday, 18:00 CET

Duurzaam personeelsbeleid

Infosessie rond duurzaam verlonen en bedrijfsbezoek Aarova vzw

In 2024 rankten we opnieuw het alternatieve verloningslandschap vanuit een ROI-insteek (de verhouding netto werknemer versus netto kost werkgever, uitgedrukt in een percentage). Het financiële luik blijft uiteraard belangrijk, maar duurzaamheid en ESG-criteria domineren vandaag de reward agenda.

Deze infosessie is gekoppeld aan een bedrijfsbezoek bij Aarova vzw. Aarova is een maatwerkbedrijf dat tewerkstelling, begeleiding en opleiding op maat aanbiedt aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een bedrijfseconomische realiteit.

Duurzaam verlonen (Deloitte)

Wij lichten onze top -27 rond alternatieve verloning  graag even toe en gaan dieper in op de verloningssystemen die helpen duurzaamheidsdoelstellingen op het vlak van omgeving (Environment), maatschappij (Social) en beleid (Governance) vlotter te realiseren. 

Retentie van medewerkers (Andress Consulting)

Naast objectieve elementen voorzien zoals een goede verloning, extralegale voordelen, flexibiliteit in de job en autonomie zijn er enkele concrete zaken die je als zaakvoerder kan doen om talent te behouden binnen je organisatie.

  • Feedback over prestaties
  • Training en ontwikkeling
  • Nadruk op teamwerk

Hoe pak je dit nu concreet aan. 

Deloitte Private, Andress Consulting en Aarova hebben het genoegen u uit te nodigen op hun infosessie op donderdag 16 mei 2024.