Skip to main content

Hoe kunt u als bedrijf meer waarde halen uit uw eigen data?

In het huidige zakenklimaat is het voor bedrijven van essentieel belang om snel en effectief beslissingen te nemen teneinde concurrentieel te blijven. Het nemen van data-gedreven beslissingen helpt hierbij om een realistisch beeld te krijgen over het ganse bedrijf alsook om gerichter groeikansen en verbeteringen te identificeren. Daarom wordt data-gedreven besluitvorming alsmaar belangrijker en maken steeds meer bedrijven de overstap naar deze methode om zo hun prestaties te verbeteren en hun strategische doelen te bereiken. Data-gedreven besluitvorming maakt gebruik van gecontroleerde en betrouwbare gegevens om beslissingen te nemen. Hierdoor worden beslissingen niet alleen nauwkeuriger, maar ook objectiever.

Toegang hebben tot real-time data en rapporten zorgt dat bedrijven snel veranderingen in hun processen of bedrijfsvoering kunnen identificeren en hierop kunnen reageren. Zo kan de strategie van het bedrijf stelselmatig en consistent opgevolgd worden. Data-gedreven besluitvorming stelt bedrijven ook in staat om hun klanten en de markt beter te begrijpen, zodat zij beter kunnen anticiperen op de behoeften van hun klanten en hun producten en diensten kunnen verbeteren. Aanvullend zorgt deze werkwijze ervoor dat bedrijven efficiënter werken door hun processen gericht op te volgen, te optimaliseren en bij te sturen waar relevant.

Data reporting is not just about providing information, it's about empowering individuals to make data-driven decisions that can have a real impact on the success of their organisation.

- Bernard Marr

Om heldere inzichten te verkrijgen uit data zijn enkele concrete acties vereist: Data wordt verzameld uit een of meerdere bronnen, waarbij er controles gebeuren op correctheid en volledigheid. Deze gegevens kunnen daarna geanalyseerd worden om trends en patronen in de tijd te identificeren en om te begrijpen hoe veranderingen in de organisatie van invloed zijn. Vervolgens worden de analyses en datapunten op een analytisch manier gevisualiseerd om zo de bevindingen duidelijk te communiceren en te delen met belanghebbenden. Zo kan de besluitvorming stelselmatig verbeteren en is er een gedeeld begrip van de bevindingen.

Eén van de uitdagingen bij het analyseren van data is dat bedrijven niet altijd de expertise of tijd hebben om deze actiegerichte inzichten uit hun data of rapportering te halen. Om dit te verhelpen stelt Deloitte “Reporting As A Service” voor en wordt er op afgesproken tijdstippen zowel vaste als ad hoc analyses uitgevoerd alsook doorgesproken met de verschillende belanghebbenden. Indien nuttig worden de bestaande rapportages bijgewerkt en/of worden data registratie processen gericht bijgesteld.

Het belang van data-gedreven besluitvorming kan niet genoeg benadrukt worden in de moderne zakelijke omgeving. Door te rapporteren op data kunnen bedrijven beter geïnformeerde beslissingen nemen en zijn ze beter voorbereid op toekomstige uitdagingen. Bedrijven dienen zich op vandaag zo te organiseren dat ze meer waarde halen uit hun eigen data en zo een dieper inzicht krijgen in hun bedrijf, bedreigingen en opportuniteiten. 

Aanbevolen voor jou