Skip to main content

Hoe kunnen inzichten in "juridische data" uw onderneming stroomlijnen en groei stimuleren?

In de snel veranderende en volatiele bedrijfswereld van vandaag is tijd van het grootste belang. Elke minuut telt en bedrijven moeten hun middelen optimaal benutten om competitief te blijven. Het optimaliseren en stroomlijnen van juridische processen door slim gebruik te maken van de beschikbare data, zal elke onderneming in staat stellen betere deals te sluiten, verkoopcycli te verkorten en een duurzamere groei te ontwikkelen, terwijl de kosten laag worden gehouden en efficiëntie wordt gemaximaliseerd.

Hoe pakt u dit aan?

Eenvoudig, begin aan de hand van volgende tips met het verzamelen van objectieve data en juridisch optimaliseren: 

 1. Breng uw (juridische) verkoopcyclus in kaart en match deze met de omvang van deals. Low value deals mogen niet het grootste deel van uw juridisch budget opsouperen, laat staan de kostbare tijd van uw sales medewerkers of juridisch team. Maak een eenvoudige beslissingsboom op voor de sales medewerkers zodat zij weten wanneer een deal omvangrijk genoeg is om over te onderhandelen en wanneer juridische bijstand al dan niet noodzakelijk is.
 2. "Keep ISimple, Stupid".
  Neen, wij proberen u niet te beledigen. Het "KISS"-principe moedigt bedrijven aan om zaken eenvoudig en kort te houden. Juridische aangelegenheden –traditioneel gezien als pompeus of archaïsch– mogen hier niet aan ontsnappen. Hoe dit objectiveren? Vrij eenvoudig, kijk naar het totale aantal pagina's van uw algemene voorwaarden of zelfs naar het aantal verschillende versies die u gebruikt. Wedden dat ze kunnen gehalveerd worden zonder de kwaliteit van de documenten en de bescherming van uw onderneming aan te tasten? Sterker nog, wanneer dit principe correct wordt toegepast, zal het zelf tot meer bescherming leiden!
 3. Zorg ervoor dat uw juridische documentatie up-to-date is en dat het sales team weet welk document in welke situatie moet worden gebruikt.
  Niets erger dan algemene voorwaarden of een contract te verzenden om de prospect (twee weken later) te horen zeggen dat hij de documenten verwarrend of ongeschikt vindt en vervolgens zijn eigen voorwaarden of contracten voorstelt.
 4. Focus op contract management.
  Hebt u zicht op hoeveel inkomsten u verliest door deals op de juiste moment niet te heronderhandelen of prijzen te indexeren bij verlenging? Geloof ons, dit verlies loopt snel op en is in ieder geval hoger dan de tijd die u zal nodig hebben om deze contracten aan te pakken.
 5. Blijf op de hoogte van de "hete hangijzers" bij contractonderhandelingen.
  Dit zijn de bepalingen die onderhandelingen keer op keer blokkeren, zoals aansprakelijkheid, vrijwaringen, intellectuele eigendom, enz. Train uw sales team in de manier waarop zij verzoeken van klanten moeten aanpakken, hoe ze bepaalde artikelen dienen te verklaren, of voorzie meteen alternatieve bepalingen die ze kunnen gebruiken.
 6. Start met (data) scraping!
  Terwijl de meesten onterecht denken dat de GDPR een absolute hinderpaal vormt wat betreft het waardevol gebruik van data, zorgt slim en compliant gebruik van de verzamelde gegevens er net voor dat uw sales team de juiste prospecten bereikt, focust op de beste deals en zo de concurrentie te slim af is!

Implementeer deze tips en vervolgens zullen de inzichten in de juridische data efficiënt gebruikt kunnen worden om de groei van uw bedrijf te stimuleren en uw sales cycli met dagen of misschien zelfs weken in te korten. Wij gaan onze eigen principes toepassen en we houden het KISS

Aanbevolen voor jou