Skip to main content

Het overnamelandschap

Een stand van zaken

Het niveau van de globale M&A (Mergers & Acquisitions) activiteit, zowel in aantal transacties als in de gehanteerde prijzen of multiples, ligt voor de eerste drie kwartalen van 2022 in lijn met het niveau van vóór de COVID-19-crisis. Tegelijkertijd blijkt dat de huidige macro-economische situatie leidt tot een verandering in de gehanteerde overnamestrategieën.

 

Globale M&A activiteit

Na de piek in het vierde kwartaal van 2021, situeren zowel deal value als deal count voor de eerste drie kwartalen van 2022 zich terug op hetzelfde niveau als vóór de COVID-19-crisis.

Onder meer de hoge inflatie, de stijgende interestvoeten en de huidige energiecrisis hebben ervoor gezorgd dat de stijging van eind 2021 niet verder gezet werd. Toch ligt de activiteit binnen de wereldwijde fusie- & overnamemarkt in lijn met en zelfs iets hoger dan in de periode 2017-2019, wat aantoont dat er nog steeds structurele drivers aanwezig zijn voor fusies & overnames.

Evolutie multiples

De Argos index geeft de mediaan weer van de EBITDA multiples (ondernemingswaarde / EBITDA) die betaald worden voor overnames in de Eurozone in het mid-market segment met een aandeelhouderswaarde tussen de 15 en 500 miljoen euro. De mediaanwaarde in het tweede kwartaal van 2022 bedroeg 10,0x, wat illustreert dat de prijzen in lijn liggen met wat betaald werd in het laatste kwartaal van 2021 en vóór de COVID-19-crisis. Verdere analyse toont aan dat de lichte daling ten opzichte van 2021 voornamelijk te wijten is aan prijscorrecties in het hogere segment van de markt.

Veranderingen in de markt

Eerder dan een vertraging in de markt merken we een verandering in de motivering van de overnames. Volgens een studie van Gartner maken pure groeistrategieën plaats voor defensieve of opportunistische strategieën, zoals consolidatie binnen de sector, diversificatie van cashflows, automatisatie van bedrijfsprocessen, supply chain resiliency (meer binnenshuis halen i.p.v. outsourcing, overnemen van leveranciers, opstarten van joint ventures, …) etc.

Een studie van PitchBook toont bovendien aan dat bedrijven actief in sectoren zoals logistiekenergie -niet enkel hernieuwbare energie, maar vooral olie en gas- en ‘TMT’ –technologie, media en telecom- populaire targets zijn.

Supply chain optimalisatie en logistieke dienstverlening is momenteel een veelbelovend investeringsthema voor zowel strategische partijen als financiële spelers. Enkele van de grootste deals - in termen van transactiewaarde - in het derde kwartaal van 2022 betroffen dan ook logistieke bedrijven. 

Volgens een studie van MergerMarket wordt voor de resterende maanden van 2022 de meeste M&A activiteit verwacht in de TMT sector binnen de EMEA zone; goed voor naar schatting een kwart van alle toekomstige deals. Deze berekening is gebaseerd op bedrijven te koop enerzijds en bedrijven die actief geviseerd worden door kopers anderzijds. Theoretisch gezien daalt de waardering van technologiebedrijven in een hoge rente omgeving. De waarde wordt immers bepaald door het verdisconteren van toekomstige cashflows tegen een verdisconteringsvoet die de rente in rekening brengt (discounted cashflow methode). Niettemin blijven de multiples die betaald worden voor technologiebedrijven historisch hoog.

Structurele M&A-drijfveren blijven aanwezig

Op vandaag zijn er nog steeds verschillende structurele drijfveren aanwezig in de markt, zoals de significante hoeveelheden cash van zowel grote strategische spelers als private equity partijen die moeten renderen (dry powder), de mogelijkheid om bedrijfseconomische risico’s te verminderen door overnames en -specifiek binnen het kmo-landschap- het gegeven van bedrijfsleiders op pensioenleeftijd zonder opvolger. Ook in tijden van macro-economische onzekerheid zullen deze structurele en quasi-permanente drijfveren een zeker niveau van M&A activiteit waarborgen.

 

Bronnen:

  • PitchBook Q3 2022 Global M&A Report
  • Gartner Study: “How Will 2022’s Unique Business Challenges Shift M&A Priorities?”
  • MergerMarket Study: “Boom and Gloom? European M&A Outlook 2023”
  • MergerMarket Study: “Risky business: European investment conditions and cross-border transactions”
  • MergerMarket Study: “Deal Drivers: EMEA HY 2022”
  • Argos Wityu: Argos Index: The mid-market reference

Aanbevolen voor jou