Skip to main content

Duurzame groei

Duurzaamheid is vandaag alomtegenwoordig. Wat houdt dit juist in? In welke mate is dit relevant voor u als kmo?

Wat betekent duurzaamheid?

Er bestaan vandaag de dag verschillende duurzaamheidsraamwerken zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (UN SDGs), de ‘triple bottom line’ (3Ps), etc. Naar onze mening biedt het ESG model een heldere classificatie voor kmo’s:

  • Environmental: activiteiten die een impact hebben op de omgeving/milieu, zoals emissies (cfr. CO2 uitstoot), luchtverontreiniging, gebruik grondstoffen, maar in bredere zin ook biodiversiteit, naleven van milieuwetgeving, ...
  • Social: activiteiten die een impact hebben op de mensen/medewerkers, met als doel het aantrekken en behouden van het geschikte talent. Voorbeelden hiervan zijn: investeringen in persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM), opleidingsuren, diversiteit, inclusie op de werkvloer, ... Deze pijler gaat echter verder dan de muren van de onderneming, er wordt ook aandacht geschonken aan de bredere community waarvan men deel uitmaakt.
  • Governance: activiteiten die een impact hebben op het deugdelijk bestuur, zoals het afstemmen van de visie en strategie van een onderneming op de doelstellingen op vlak van duurzaamheid. Dit dient vervolgens op een geschikte manier vertaald te worden naar het dagdagelijkse management en het ruimere bestuur.

Bedrijven moeten voldoen aan een minimale vereiste op elke pijler van duurzaamheid om hun toekomst te vrijwaren. De exacte invulling van elke pijler is echter verschillend voor elke onderneming en o.a. afhankelijk van de sector, de locatie, de grootte en de relevante stakeholders.

Waarom duurzaamheid?

Ondernemers stellen vaak de vraag waarom duurzaamheid relevant is voor hun bedrijf en wat ze hiermee concreet kunnen doen.

Typisch zien we twee categorieën van drijfveren. Enerzijds kan het rechtstreeks een aantal voordelen opleveren. Duurzaamheid is vandaag immers een wezenlijke factor in het aantrekken en behouden van medewerkers, zeker in deze tijden van ‘war on talent’.Daarnaast is het business model van duurzame ondernemingen vaak robuuster en toekomstgerichter. Zo kan men bijvoorbeeld door in te zetten op circulariteit minder afhankelijk zijn van volatiele grondstofprijzen. Verder kan het ook opportuniteiten creëren voor nieuwe processen, producten of diensten.

Anderzijds zal duurzaamheid op bepaalde vlakken ‘geduwd’ of opgelegd worden. Zo heeft de Europese overheid al bepaalde duurzaamheidsverplichtingen ingevoerd, zoals de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD) wetgeving die in 2023 in werking zal treden voor ondernemingen die aan minstens 2 van volgende criteria voldoen: omzet boven 40 miljoen EUR, meer dan 250 FTE en balanstotaal groter dan 20 miljoen EUR. Deze bedrijven zullen kwalitatieve en kwantitatieve informatie moeten verstrekken over hun duurzaamheidsdoelstellingen en -beleid. Verder eisen een toenemend aantal leveranciers en klanten een beeld op de interne keuken op vlak van duurzaamheid. Tot slot nemen ook banken en andere vormen van kredietverstrekking de huidige en toekomstige duurzaamheid van de onderneming in rekening bij het toekennen van financiering (‘sustainable financing’).

Onze visie op duurzaamheid

Ook als kmo kan u op vandaag niet meer om duurzaamheid heen. De uitdaging bestaat erin om op een gestructureerde manier op de juiste elementen in te zetten. Bij Deloitte hanteren we een pragmatische aanpak die bestaat uit drie componenten:

  • In eerste instantie wordt een duurzaamheidsstrategie ontwikkeld die aansluit op de algemene strategie. Hierbij komt o.a. aan bod hoe een onderneming zich kan positioneren in de markt, hoe toegevoegde waarde gecreëerd kan worden en welke doelstellingen het meest relevant zijn.
  • Een volgende stap is het opzetten van een toekomstgerichte rapporteringsmethodologie inzake niet- financiële informatie, inclusief de opvolging ervan.
  • Tot slot wordt een inzichtvol niet-financieel rapport opgemaakt, opgebouwd op basis van geverifieerde datapunten, om intern en extern te communiceren.

Het is van cruciaal belang dat ondernemers affiniteit winnen met duurzaamheid, tegelijk gericht een eerste stap durven zetten, om vervolgens doorheen het proces bij te leren en verder te verfijnen.

Aanbevolen voor jou