Skip to main content

Credit management als engelbewaarder van het werkkapitaal

De drastische economische veranderingen hebben vergaande gevolgen voor het werkkapitaal van ondernemingen. Digitalisatie en automatisatie van het debiteurenbeheer en aansluitende bedrijfsprocessen fungeren als ultieme reddingsboei.

Economische uitdagingen

De nasleep van de pandemie op de wereldwijde economie tonen nauwelijks tekenen van herstel of bedrijfsleiders worden wederom met nieuwe uitdagingen op de proef gesteld.

Nu de verstoringen in de toeleveringsketens en de schaarste in grondstoffen langzaam afnemen, schakelen ondernemingen over naar een gedwongen just-in-case voorraadbeheer.  

Maar door de aanhoudende inflatie worstelen tal van ondernemingen met de stijgende kosten van grondstoffen, energie en transport. Het probleem ontstaat wanneer ondernemingen niet in staat zijn het verkoopvolume te verhogen in hetzelfde tempo als de stijgende kosten. Waar de ene deze probleemloos doorrekenen naar de eindklant toe, botsen anderen op een muur en zien hun winstpercentages kelderen.

Als reactie op de torenhoge productiekosten beslissen tal van bedrijfsleiders om noodgedwongen in hun productielijn te knippen waardoor marktaandeel verloren gaat. Andere ondernemingen onderzoeken dan weer hun slaagkansen om het productieproces naar het buitenland te verhuizen waar de energiekost slechts een peulschil is van de huidige. Voor diegene die er wel in slagen om de meerprijs door te rekenen, is de vraag hoe lang de eindklant trouw blijft aan hun gamma.

In tegenstelling tot de pandemie kunnen ondernemingen zich op dit moment niet wenden tot overheidssteun waardoor de nood aan werkkapitaal om de business draaiende te houden stijgt.

Werkkapitaal

Elke onderneming kent haar specifieke sectorgerichte uitdagingen en kansen, maar de laatste jaren zien we een doelbewuste aandacht naar het werkkapitaal uitgaan en hoe deze te optimaliseren.

Een frisse kijk op nieuwe werkkapitaaloplossingen brengt de bedrijfsleider tot de digitalisatie en automatisatie van het debiteurenbeheer. Door een heldere kijk in rapporteringen, de vinger aan de pols te houden bij openstaande debiteuren en een verhoogde risicobeheersing verwachten bedrijfsleiders zich te wapenen tegen een nakende recessie.

Het schoentje knelt echter op de arbeidsmarkt. Door de huidige schaarste aan sterke profielen missen bedrijfsleiders de flexibiliteit en expertise om deze impact te realiseren.

Flexibele opportuniteit

Het versterken van de liquiditeitspositie, beheren van inkomende cashflow en aanscherpen van het kredietrisicobeheer wordt door menig bedrijfsleider als strategische prioriteit naar voor geschoven.

De combinatie van de schaarste op de arbeidsmarkt, de automatische loonindexering en torenhoge prijzen vormt voor tal van ondernemingen een onhoudbare situatie ten gevolge van het werkkapitaal en de bijhorende bedrijfsgroei.

Het gebrek aan mankracht met de bijhorende knowhow vormt een uitgelezen moment voor ondernemingen om het terrein van debiteuren uitbesteding te verkennen.

De dienstverlening Collection As A Service maakt het voor u als bedrijfsleider mogelijk om uw debiteurenproces uit te besteden zonder de controle hierover te verliezen.

Een ervaren team staat in voor een klantvriendelijke inning (get the payment, keep the customer) van de openstaande debiteuren waarbij u aan de hand van een Cloud platform rechtsreeks inkijk behoudt en beroep kan doen op de nodige rapportages.

Collection as a service speelt in op de actuele noden van uw onderneming waarbij het team acties onderneemt (in naam van uw onderneming) op door u vooraf bepaalde flexibele tijdstippen. 

Aanbevolen voor jou