Skip to main content

Btw-wijzigingen in 2022

Graag zetten we voor u een aantal belangrijke btw-wijzigingen voor 2022 op een rijtje:

Renoveren aan 6 % btw: melding op de factuur vervangt het btw-attest

Sinds 01/01/2022 is het attest inzake 6 % btw bij werken in onroerende staat aan een woning ouder dan 10 jaar vervangen door een vermelding die verplicht op de factuur moet worden opgenomen. Er is voorzien in een overgangsregeling waarbij het ‘oude’ attest nog gebruikt mag worden tot 30/6/2022. Nadien is het gebruik van het attest niet meer geldig om de dienstverrichter van zijn aansprakelijkheid te ontslaan.

Aanpassing btw-vrijstelling voor vervoersdiensten bij uitvoer

Vanaf 1/4/2022 zal de btw-vrijstelling voor vervoersdiensten die rechtstreeks verband houden met de uitvoer van goederen (cf. artikel 41, §1, 3e btw-wetboek) enkel nog gelden indien de vervoersdienst rechtstreeks voor de uitvoerder of ontvanger van de goederen wordt verricht.

Medische diensten

Sinds 1/1/2022 zijn de voorwaarden waaronder de medische verzorging en ziekenhuisverpleging in België zijn vrijgesteld, grondig hervormd. Enkel diensten die de diagnose, verzorging en, in de mate van het mogelijke, de genezing van ziekten of gezondheidsproblemen tot doel hebben kunnen nog vrij van btw gebeuren. Op 20 december heeft de btw-administratie een circulaire gepubliceerd die deze nieuwe regeling verder bespreekt en verduidelijkt.

Nieuwe bepalingen voor “verschaffen van gemeubelde logies”

Sedert 1/1/2022 kan de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen voor het verschaffen van gemeubelde logies niet meer toegepast worden. Vanaf 1/7/2022 zullen de regels voor de kwalificatie als hoteldienst wijzigen waardoor het aanbieden van gemeubelde logies sneller onderworpen zal zijn aan btw.

Aanbevolen voor jou