Skip to main content

Btw: Wat heeft 2023 ons geleerd? Wat staat ons nog te wachten?

Met het jaareinde in zicht maken we de balans van de btw-tendensen en -challenges voor 2023 op en kijken we vooruit naar de uitdagingen die de komende jaren ons brengen.

  • Btw-controles: De afgelopen jaren zijn het aantal btw-controles terug toegenomen. De focus ligt hierbij veelal op de correcte btw-aftrek bij gemengde belastingplichtigen, de btw-aftrek bij het beroepsmatig gebruik van een woning en de correcte berekening van btw-correcties bij herzieningen. Daarnaast stellen we vast dat ongeveer een jaar na een eerste btw-controle meestal een ‘follow-up’-controle wordt aangekondigd waarbij wordt nagegaan of de belastingplichtige de nodige correcties heeft uitgevoerd en de btw-regels correct toepast op basis van de bemerkingen van de eerste btw-controle.
  • Gemengde btw-plichtigen: In 2023 dienden gemengde btw-plichtigen die de btw in aftrek brachten op basis van het systeem van het werkelijk gebruik dit mee te delen aan de btw-administratie. Vanaf 2024 moeten deze belastingplichtigen jaarlijks aanvullende gegevens aan de btw-administratie meedelen zoals o.m. het percentage van de aan de belastingplichtige in rekening gebrachte btw. Daarnaast is er vanaf 2024 ook een verplichte meldingsplicht voor alle gemengde en gedeeltelijke belastingplichtigen.
  • Afbraak en heropbouw: De federale regering bereikte in 2023 een akkoord over de begroting van 2024. Aan de bestaande 6%-regelingen voor afbraak en heropbouw (tijdelijke én permanente regelingen) is stevig gesleuteld wat een grote impact zal hebben voor bouwpromotoren en projectontwikkelaars. Lees ook “6% btw op afbraak & heropbouw: stevige wijzigingen voor 2024!”.
  • Elektronische facturatie: De verplichte invoering van de digitale facturatie (e-invoicing) is uitgesteld tot 1 januari 2026. Op vandaag geldt deze verplichting al voor facturen die worden verstuurd naar overheidsinstanties. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons artikel  “Digitale facturatie (e-invoicing) verplicht vanaf 2026”.
  • Btw-ketting: In het kader van de modernisering van de btw-keten wordt de inwerkingtreding van de btw-hervormingen op het gebied van aangifte, teruggaven en procedurele regels  uitgesteld tot 1 januari 2025. Deze hervorming voorziet onder andere in de afschaffing van de btw-rekeningcourant, de bijzondere rekening en de invoering van een btw-provisierekening. Hierbij wensen we u eraan te herinneren dat sinds 1 januari 2023 de verjaringstermijn wordt verlengd tot 4 jaar voor de periodieke btw-aangiftes die niet of laattijdig ingediend zijn.

Naast bovenstaande uitdagingen zijn er ook ‘nieuwe’ tendensen – denk o.m. aan huurkoop, elektrificatie wagenpark,… - waarbij de btw-behandeling op vandaag niet altijd even duidelijk becommentarieerd is door de btw-administratie. 2024 belooft wederom een uitdagend btw-jaar te worden!

Aanbevolen voor jou