This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Zorg

Wat speelt er nu op het gebied van de zorg en vastgoed?

Door de introductie van marktwerking in de zorg lopen zorginstellingen risico op hun vastgoed. Hier komt ondernemerschap bij kijken en het vraagt om een andere benadering van vastgoedvraagstukken.

De belangrijkste verandering is dat het vastgoed een bedrijfsmiddel wordt. Uw zorginstelling wordt zelf verantwoordelijk voor de bekostiging van kapitaallasten en beslissingen over investeringen en ingrepen in de vastgoedportefeuille. Deze vastgoedinvesteringen dienen te worden betaald door inkomsten uit de productie.

Deloitte biedt oplossingen voor onder andere:

  • Waarderingsvraagstukken zorgvastgoed
  • Haalbaarheidsanalyses (lifecycle cost-benadering)
  • Begeleiding en opstellen business cases
  • Het beoordelen van investeringsvoorstellen en begeleiding financiering
  • Begeleiding locatieontwikkeling
  • Realisatie van een optimale fiscale en juridische structuur voor de exploitatie van het zorgvastgoed
  • Opzetten en advisering publiek-private samenwerking
  • Vastgoedstrategie en vastgoedorganisatie vraagstukken (het efficiënt en effectief managen van vastgoed
  • Het bij verkoop realiseren van de hoogste verkoopopbrengst voor uw vastgoed (transactiestrategie en transactiemanagement)

Waarom Deloitte?

Deloitte Real Estate biedt u de juiste kennis en ervaring met betrekking tot vastgoed in de zorgsector. Uitgangspunt van onze dienstverlening is de integrale benadering van vastgoedvraagstukken in de zorg. Deze bevat de belangrijkste thema’s die op dit moment in de zorg spelen.

Lees meer over:
Wat is mijn vastgoed waard?
Wat moet ik met mijn vastgoed?
Betaalbaarheid en financiering?
Building & portfolio retrofit
Publiek-private Samenwerking

Contact

Iwan Zuidberg
Director
+31 (0)88 288 16 31
izuidberg@deloitte.nl
LinkedIn Iwan Zuidberg

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.