Skip to main content

Transparency Report 2023

AS Deloitte Audit Eesti, the auditing company engaged in statutory audits of the financial statements of the public interest entities, publishes this annual transparency report in accordance with the Auditors Activities Act.

All information presented in the report concerns the state of Deloitte Audit Eesti AS on 31 December 2023, unless otherwise indicated.

Avaliku huvi üksuste raamatupidamise aastaaruannete kohustuslike audititega tegelev audiitorühing Deloitte Audit Eesti AS avaldab käesoleva iga-aastase läbipaistvusaruande kooskõlas audiitortegevuse seadusega.

Igasugune aruandes esitatud teave puudutab aktsiaseltsi olukorda 31. detsembril 2023, kui pole näidatud teisiti.

Transparency Report 2023 (English version) Date published: 30 April 2024

Transparency Report 2023 (Estonian version) Avaldamiskuupäev: 30 aprill 2024

 

Previous transparency reports:

 

Transparency Report 2023 (English version) Date published: 31 October 2023

Transparency Report 2023 (Estonian version) Avaldamiskuupäev: 31. oktoober 2023

Transparency Report 2022 (English version)

Transparency Report 2022 (Estonian version)

Transparency Report 2021 (English version)

Transparency Report 2021 (Estonian version)

Transparency Report 2020 (English version)

Transparency Report 2020 (Estonian version)

Transparency Report 2019 (English version)

Transparency Report 2019 (Estonian version)