Skip to main content

Стефан Антонић

Practice Leader

Стефан Антонић је самостални адвокат који сарађује са Deloitte-ом. Бави се свим областима корпоративног и привредног права, пружа услуге домаћим и страним правним лицима као што су мултинационалне компаније, банке, инвестициони фондови, инвеститори у некретнине, трговинске компаније, институције, итд. која започињу или развијају своју пословну делатност у Црној Гори, Србији, Македонији и Босни и Херцеговини.

Стефан се посебно специјализовао у области пројектног финансирања, банкарских трансакција, развоја некретнина, водећих инфраструктурних трансакција, девизних трансакција, као и у области осигурања.

Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду и положио је правосудни испит.