Skip to main content

Deloitte kan tot eind 2023 een ICT-veiligheidsaudit uitvoeren bij elk lokaal bestuur in Vlaanderen met cofinanciering van de Vlaamse overheid.

De Vlaamse overheid investeert 2 miljoen euro in cofinanciering van ICT-veiligheidsaudits in de 300 lokale besturen in Vlaanderen.

Naar aanleiding van recente cyberincidenten heeft de Vlaamse overheid beslist om het aanbod ook in 2023 verder te zetten en steden en gemeenten financieel te ondersteunen bij het verbeteren van hun informatiebeveiliging. Hiervoor slaan Audit Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur de handen in elkaar.    Save for later

Lokale besturen maken nu meer dan ooit gebruik van digitale instrumenten om te communiceren met burgers en ondernemingen en om hun (thuis)werking en dienstverlening te kunnen garanderen. Daarbij is er nood aan robuuste en veilige lokale ICT-systemen die de informatieveiligheid, maar ook de bedrijfscontinuïteit maximaal waarborgen.

Audit Vlaanderen stelde een basisaudit samen om de belangrijkste potentiële kwetsbaarheden te detecteren op het vlak van cyberveiligheid. Aan dit basispakket kan het lokaal bestuur (optioneel) een extra dag begeleiding toevoegen om met de belangrijkste verbeterpunten aan de slag te gaan. De Vlaamse overheid betaalt via cofinanciering twee derde van de kostprijs van deze basisaudit. De prijs die uw lokaal bestuur zelf moet betalen, bedraagt minder dan 1.800 euro voor een basisaudit en net iets meer dan 2.000 euro voor een basisaudit met een dag consultancy.

Wat houdt de basisaudit in?

 

De basisaudit probeert antwoord te geven op volgende vragen:

  • Kan iemand die aangesloten is op het netwerk van het lokaal bestuur te veel toegang verkrijgen, de werking belemmeren en/of schade berokkenen?
  • Kan je via internet toegankelijke systemen van je organisatie beter beschermen?
  • Zijn de nodige regels ingesteld om de wachtwoorden en andere authenticatiegegevens voor het centrale gebruikersbeheer voldoende veilig te maken?
  • Kunnen de bedrijfscontinuïteitsplannen verbeterd worden?Worden de ICT-risico’s voldoende opgevolgd?
  • Heeft je bestuur een goed zicht op de (organisatie)beheersing van de ICT-risico’s?

Aan deze basisaudit kan het lokaal bestuur (optioneel) een extra dag begeleiding toevoegen om met de belangrijkste verbeterpunten aan de slag te gaan.

 

Wat houdt de aanvullende audit in?

 

Naast de uitvoering van een basisaudit kan een aanvullende audit op maat worden besteld. Het lokale bestuur kan de bestelling van de aanvullende audit laten afhangen van de resultaten van de basisaudit. Om van de cofinanciering van 50% te kunnen genieten voor een aanvullende audit, moet wel minstens de basisaudit worden uitgevoerd.