Skip to main content

Zijn mijn minderwaarden op cryptomunten fiscaal aftrekbaar?

Wat brengt de toekomst?

2022 was voor de meeste beleggers in cryptomunten een zwak jaar met recent nog in november de crash van de cryptobeurs FTX. Veel digitale munten namen doorheen het jaar af in waarde, waardoor u mogelijk latente fiscale minderwaarden noteert op uw cryptomunten. De vraag stelt zich dus of u minderwaarden op cryptomunten kan aftrekken vanuit een fiscaal oogpunt en of het zinvol kan zijn deze minderwaarden ook effectief te realiseren.

Een duidelijk Belgisch regelgevend kader met betrekking tot transacties in cryptomunten is tot op heden quasi onbestaand. Daarom moeten we dergelijke transacties momenteel kaderen binnen de huidige fiscale regelgeving.

Indien u privé belegt in cryptomunten, hangt het fiscaal statuut van meer- en minderwaarden dan ook af van de manier waarop u deze realiseert. Meerwaarden die kaderen in een normaal beheer van privévermogen zijn in principe vrijgesteld van personenbelasting. Logischerwijs zijn minderwaarden in dit geval dan ook niet aftrekbaar. Meerwaarden die kaderen buiten het normaal beheer van privévermogen, kunnen gekwalificeerd worden als een divers inkomen en zijn dus belastbaar. In dit geval kunnen gerealiseerde minderwaarden wél afgetrokken worden van de gerealiseerde meerwaarden. Realiseert u per saldo een verlies, dan kan dit overgedragen worden naar de 5 volgende belastbare tijdperken.

Indien u cryptomunten hebt gekocht via een vennootschap, vormen de gerealiseerde meerwaarden in principe altijd een belastbaar inkomen. In een ruling van 2018 oordeelde de Rulingcommissie reeds dat de regels rond de niet-aftrekbaarheid van minderwaarden op aandelen niet van toepassing zijn op digitale munten. Dit zou dus beteken dat de gerealiseerde minderwaarden effectief aftrekbaar zijn en tevens kunnen afgetrokken worden van andere belastbare inkomsten binnen dezelfde vennootschap. Niettegenstaande deze positieve beslissing, blijft een ruling slechts een individueel akkoord met de belastingplichtige en kent dit geen algemene draagwijdte. Het blijft dus afwachten hoe onze Belgische wetgever dit in de toekomst verder zal beoordelen.

In de recente blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming doelt minister Van Peteghem alvast op een algemene meerwaardebelasting op financiële producten “waarbij rekening wordt gehouden met minderwaarden”. De toekomst zal uitwijzen wat de impact hiervan zou kunnen zijn op de taxatie van cryptomunten.

Aanbevolen voor jou