Skip to main content

Werknemers op de Belgische arbeidsmarkt waren nog nooit zo jong

Hoe houdt u hen geëngageerd?

“Gen Z’ers”, professionals geboren tussen 1995 en 2003 en “Millenials”, professionals geboren tussen 1983 en 1994, maken ongeveer 40% uit van de actieve bevolking. Ze kijken met specifieke verwachtingen naar werk, wat uitdagingen met zich meebrengt voor elke organisatie. Waar liggen ze precies van wakker? En hoe kunt u hier als organisatie op inspelen om hun engagement hoog te houden? We delen graag onze inzichten uit onze jaarlijkse globale Deloitte survey.
 

Financiële stabiliteit

In alle vorige edities zagen we een soort “dromerigheid” en heel wat optimisme. De jongere generaties streefden naar het creëren van een betere wereld. In de huidige survey zien we voor het eerst een trendbreuk en lezen we heel wat bezorgdheden over wat de toekomst brengt.

Deze generaties zoeken naar de balans tussen die wil om de wereld te verbeteren en de dagelijkse financiële uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden. Zo heeft ongeveer 41% van de Gen Z’ers en 22% van de Millenials een tweede job naast hun hoofdberoep om een antwoord te bieden op hun financiële bezorgdheden en het tegelijkertijd mogelijk te maken een aantal bewuste keuzes te vrijwaren, zoals het doen van duurzame investeringen. Ondanks de financiële bezorgdheden, blijkt het salarispakket echter niet de nummer één motivator te zijn om voor een werkgever te kiezen.
 

Flexibiliteit

Kiezen voor een werkgever die flexibiliteit biedt, is een van die bewuste keuzes die deze professionals vandaag maken. Hybride werken wordt gezien als een mooie vorm van flexibiliteit door ongeveer 60% van de bevraagde populatie. Toch geeft 40% van de Gen Z’ers en slechts 30% van de Millenials aan in zulke vorm te  werken. Hier zien we dus een duidelijke discrepantie wat zich vertaalt in ontevredenheid en een duidelijke “call to action” naar werkgevers toe: geef ruimte om medewerkers te laten kiezen hoe, waar en wanneer ze hun werk organiseren. Meaningful work , inclusiviteit en carrièremogelijkheden worden naar voor geschoven als dé thema’s om op in te zetten.
 

Duurzaamheid

Ook duurzaamheid staat nog steeds hoog op de agenda vanuit dit streven naar een betere wereld: ongeveer 64% van de jongere medewerkers willen meer betalen voor producten als ze duurzamer zijn. Ook de verwachtingen naar werkgevers liggen hier heel hoog: slechts 9% van de Gen Z’er en 4% van de Millenials vinden dat bedrijven voldoende acties nemen op dit vlak. Dit lijkt haaks te staan op de perceptie die werkgevers zelf hebben over de inspanningen die ze vandaag reeds leveren op dit vlak. Hier speelt dus de vraag waar de mismatch precies ligt: communiceren werkgevers onvoldoende over hun inspanningen of nemen ze vandaag vooral acties die in lijn liggen van de verwachtingen van oudere generaties?  
 

Mentaal welzijn

Dit brengt ons bij het laatste en grote nieuwe thema: mentaal welzijn. Bijna de helft van de jongere generaties geeft aan dat ze angstig of zich gestresseerd voelen op dagelijkse of regelmatige basis. Tegelijkertijd zien we dat zaken zoals work-life balance, een gezonde werkomgeving echte dealbreakers of dealmakers zijn om voor een werkgever te kiezen. Hoewel mentaal welzijn beïnvloed wordt door meerdere zaken dan het werk alleen, zijn er toch heel wat zaken waar u als werkgever kunt op inspelen. Zo is het doorbreken van het stigma om over mentaal welzijn te spreken een top prioriteit voor jongeren. Dit kan door te  focussen op het creëren van een veilige cultuur die gesprekken over dit topic mogelijk maakt en het nemen van betekenisvolle acties rond dit thema.

Uiteraard zijn Gen Z’ers en de Millenials niet de enige generaties om rekening mee te houden binnen het hr-beleid van uw organisatie. Wel pogen we door onze inzichten te delen een warme oproep te doen om te luisteren naar de jongeren in uw organisatie en dit op een inclusieve manier te doen zodat u ook de overige generaties niet uitsluit. Door te luisteren kan je immers concrete acties nemen om een duurzaam HR beleid uit te werken. 

Aanbevolen voor jou