Skip to main content

Werk in onroerende staat met verlegging van heffing: belangrijke wijzigingen in 2023!

 

 

Het nieuwe jaar brengt een aantal wijzigingen op vlak van btw. Hieronder lichten we 2 belangrijke wijzigingen toe.

Wijzigingen bij  de facturatie van werken in onroerende staat (cf. artikel 20, KB n° 1)

 

Nieuwe factuurvermelding

Vanaf 1 januari 2023 moet de vermelding 'btw verlegd' vervangen worden door onderstaande uitgebreidere verplichte factuurvermelding (nieuw artikel 20,§3 KB nr. 1) bij de facturatie van werken in onroerende staat waarbij de btw verlegd wordt naar de medecontractant:

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

 

De afnemer is kleine onderneming of forfaitaire landbouwonderneming

Verder moeten afnemers die geregistreerd zijn onder de regeling kleine ondernemingen (artikel 56bis btw-wetboek) of landbouwregeling (artikel 57 btw-wetboek) vanaf 1 januari 2023 de aannemer op de hoogte brengen dat zij geen periodieke btw-aangiftes indienen zodat een factuur kan uitgereikt worden met aanrekening van Belgische btw. Op vandaag was dit immers niet altijd duidelijk voor de aannemer die een factuur moest uitreiken.

Indien dit niet gebeurt kan de aannemer een factuur zonder btw uitreiken met vermelding van bovenstaande vermelde nieuwe factuurvermelding. Deze factuurvermelding wordt dus ingevoerd om te vermijden dat aannemers ten onrechte de verlegging van heffing zouden toepassen.

 

De afnemer is een buitenlandse onderneming

Is de afnemer een buitenlandse onderneming die een Belgisch btw-nummer heeft, dan is tot 31 december 2022 de btw-verlegging (cf. artikel 20 KB n°1) enkel van toepassing indien deze afnemer een fiscaal vertegenwoordiger heeft aangesteld in België.

Vanaf 1 januari 2023 is de verleggingsregeling ook van toepassing voor buitenlandse ondernemingen met een rechtstreeks btw-identificatie.

 

Wijzigingen toepassingsvoorwaarde voor het verlaagd tarief van 6% voor werken in appartementsgebouwen (lift/verwarmingsketel)

Sinds 3 november 2022 is rubriek XXXVIII van tabel A van het KB n° 20 opgegeven. Dit impliceert dat het verlaagd btw-tarief van 6% ook kan toegepast worden voor werken in onroerende staat met betrekking op privéwoningen van ten minste 10 jaar oud zonder dat er nog een uitsluiting geldt voor ‘materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de verstrekte dienst’, zoals bijvoorbeeld verwarmingsketels en liftinstallaties in appartementsgebouwen.

Hierbij brengen wij u in herinnering dat sinds 1 januari 2022 het attest voor de toepassing van het verlaagd tarief van 6% voor werken in onroerende staat aan privéwoningen afgeschaft en vervangen is door volgende verplichte factuurvermelding:

"Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Aanbevolen voor jou