Skip to main content

Versnelde digitale transformatie dankzij RPA

Wereldwijd hebben automatisering en intelligente technologieën een versnelde impact op onze huidige en toekomstige manier van werken. Organisaties ondergaan al enkele jaren een digitale transformatie. Eén technologie laat echter toe deze transformatie versneld door te voeren: Robotic Process Automation of RPA.

Softwarerobots vervangen menselijke handelingen en zijn instaat om repetitieve taken - die minder toegevoegde waarde bieden – uit te voeren. Denk onder meer aan inloggen op applicaties en systemen, bestanden en mappen verplaatsen, gegevens extraheren, kopiëren en invoegen, formulieren invullen, routinematige analyses maken en rapporten creëren. Geavanceerde robots kunnen zelfs cognitieve processen uitvoeren, zoals het interpreteren van tekst, het deelnemen aan chats en gesprekken, het begrijpen van ongestructureerde gegevens en geavanceerde modellen voor machinaal leren toepassen om complexe beslissingen te nemen.

Wanneer robots dit soort repetitieve en omvangrijke taken overnemen, kunnen uw medewerkers zich ten volle concentreren op de dingen waar ze goed in zijn en waar ze meer plezier aan beleven: innoveren, samenwerken, creëren en communiceren met klanten. Ook uw onderneming krijgt een boost: hogere productiviteit, meer efficiëntie en toegenomen veerkracht. Geen wonder dat RPA het verhaal van werk herschrijft.

In de toekomst zullen sommige banen verdwijnen, nieuwe worden gecreëerd en andere worden getransformeerd. Tegelijkertijd met de voortschrijdende automatisering neemt de bezorgdheid over de huidige digitale vaardigheden toe. Voor sommige medewerkers betekent RPA een extra motivatie. RPA is voor hen een passie. Ze zijn ambassadeurs van verandering binnen uw organisatie en ontwikkelen zich graag professioneel om automatisering gerelateerde jobs te kunnen invullen. Andere medewerkers staan eerder weigerachtig ten opzichte van verandering, zullen een afwachtende houding aannemen en aarzelen om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Dit is een van de redenen waarom bij het implementeren van een RPA-traject een bottom-up benadering aangewezen is. Bespreek de processen die uw medewerkers uitvoeren met hen en zoek samen naar efficiëntiewinst. Op deze manier creëert u betrokkenheid en wordt uw veranderingstraject te volle gedragen.

De vaardigheden die automatisering en robotica in de toekomst zullen stimuleren zijn analytische vaardigheden, communicatievaardigheden en probleemoplossende vaardigheden. Aangezien deze skills telkens menselijke tussenkomst vereisen, zullen machines en mensen nauw moeten samenwerken. Ondersteun uw werknemers hierin maximaal en onderneem uw automatiseringstraject samen met hen.

Aanbevolen voor jou