Skip to main content

Vergroening van de wagenfiscaliteit

Onderneem tijdig actie

1 juli 2023 is een belangrijke datum in het kader van de vergroening van de wagenfiscaliteit. Omwille van de aanzienlijke impact die deze deadline kan hebben op de fiscale aftrekbaarheid van uw bedrijfswagenpark, kan het van belang zijn om vóór deze datum actie te ondernemen. 

Onderstaande bespreking beperkt zich tot de niet-emissievrije voertuigen. Voor elektrische voertuigen wijzigt er voorlopig immers niets tot eind 2026.

Voor niet-emissievrije wagens die aangeschaft* worden vóór 1 juli 2023 blijft de huidige aftrekregeling in de vennootschapsbelasting integraal van toepassing onder de zogenaamde ‘grandfathering’ regeling.

Voor voertuigen die aangeschaft* worden tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025, wordt volgend ‘uitdoofscenario’ voorzien. Hierbij blijft de bestaande aftrekregeling tijdelijk van toepassing, maar moeten de volgende maxima gerespecteerd worden:

  • 75 % voor AJ (aanslagjaar) 2026      
  • 50 % voor AJ 2027
  • 25 % voor AJ 2028
  • 0 % voor AJ 2029

Vanaf aanslagjaar 2026 wordt bovendien de bestaande minimale aftrek van 50 % (40 % voor voertuigen met een CO2-uitstoot van 200 g/km of meer) afgeschaft.

Personenwagens die aangeschaft* worden vanaf 1 januari 2026 zullen niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.

Niet alleen de aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting wijzigt voor alle niet-emissievrije voertuigen aangeschaft* vanaf 1 juli 2023. Ook de solidariteitsbijdrage - die u verschuldigd bent op de bedrijfsvoertuigen die u ter beschikking stelt van uw werknemers - zal geleidelijk verhogen:

  • Vanaf 01/07/2023: x 2,25
  • Vanaf 01/01/2025: x 2,75
  • Vanaf 01/01/2026: x 4,00
  • Vanaf 01/01/2027: x 5,50

Op btw-vlak blijven de aftrekregels voor voertuigen ongewijzigd. Wel zijn er een aantal specifieke aandachtspunten m.b.t. laadpalen. Ook de berekeningsmethode voor het belastbaar voordeel alle aard verandert niet. In de recent bekendgemaakte fiscale hervormingsmaatregelen is er geen sprake meer van de eerder aangekondigde wijzigingen aan het voordeel alle aard voor een ter beschikking gesteld voertuig.

Voor een volledig overzicht van het huidig en toekomstig wetgevend kader, verwijzen wij naar onze website waar een aantal inzichten gedeeld worden over het mobiliteitsbeleid. Naast een uitgebreide presentatie waarin voormelde zaken aan bod komen, vindt u tevens een handige leidraad voor uw dagelijkse praktijk onder de vorm van een onepager die op een overzichtelijke manier de toepasselijke regels in de vennootschapsbelasting weergeeft.

Gezien de potentiële impact op uw vennootschap, is het van belang tijdig na te denken over uw bestaand bedrijfswagenpark en hierin vóór 1 juli 2023 actie te ondernemen. Wij bekijken dit graag samen met u verder. 

* Met ‘aangeschaft’ wordt bedoeld: aangekocht, geleased of gehuurd. Voor het ingaan van de nieuwe regels, is de datum van de gedateerde en ondertekende bestelbon bepalend bij een aankoop. Voor een leasing of renting is dit de datum van afsluiting van het contract.

Aanbevolen voor jou