Skip to main content

Vergroening van het wagenpark: enkele belangrijke data in 2023

In ons juli nummer van Actualiteiten van 2021 hebben we het uitgebreid gehad over de groene wagenfiscaliteit. Hierna zetten we voor u enkele belangrijke data op een rijtje die actie vereisen net vóór of tijdens 2023.

Brochure: Vegroening van het bedrijfswagenpark

Niet-emissievrije voertuigen | 1 juli 2023

Voor niet-emissievrije wagens die aangeschaft* worden vóór 1 juli 2023 blijft de huidige aftrekregeling integraal van toepassing onder de zogenaamde ‘grandfathering’ regeling.

Volgend ‘uitdoofscenario’ wordt voorzien voor voertuigen aangeschaft* tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025. Hierbij blijft de bestaande aftrekregeling tijdelijk van toepassing, maar moeten de volgende maxima gerespecteerd worden:

  • 75 % voor AJ (aanslagjaar) 2026       
  • 50 % voor AJ 2027
  • 25 % voor AJ 2028
  • 0 % voor AJ 2029

Vanaf aanslagjaar 2026 wordt bovendien de bestaande minimale aftrek van 50 % afgeschaft (40 % voor voertuigen met een CO2-uitstoot van 200 g/km of meer).

De personenwagens die aangeschaft* worden vanaf 1 januari 2026 zullen niet langer fiscaal aftrekbaar zijn.

Hybride voertuigen | 1 januari 2023

Specifiek voor de brandstofkosten (benzine of diesel) van een oplaadbaar hybride voertuig aangeschaft* vanaf 1 januari 2023, wordt de aftrekbeperking begrensd op 50 % om het gebruik van de elektromotor aan te moedigen.

Laadstations | 31 maart 2023

U moet 31 maart 2023 indachtig zijn als u maximaal wenst te genieten van de fiscale incentive voor ondernemingen die investeren in nieuwe, publiek toegankelijke, intelligente laadstations die lineair over minstens vijf belastbare tijdperken worden afgeschreven. Indien de investering gebeurt vóór 31 maart 2023, bedraagt de aftrek 200%. Erna bedraagt de aftrek 150% op voorwaarde dat de investering gebeurt vóór 31 augustus 2024.

Het is belangrijk te noteren dat de aftrek slechts van toepassing zal zijn vanaf het belastbaar tijdperk waarin het laadstation operationeel én publiek toegankelijk is. Voor de daaropvolgende jaren zal de verhoogde aftrek slechts van toepassing zijn wanneer gedurende het ganse belastbare tijdperk aan de vereiste van publieke toegankelijkheid is voldaan (met uitzondering van overmacht). Merk verder ook op dat de combinatie van deze verhoogde kostenaftrek en de investeringsaftrek bij wet verboden is.

* Met ‘aangeschaft’ wordt bedoeld: aangekocht, geleased of gehuurd. Voor het ingaan van de nieuwe regels, is de datum van de gedateerde en ondertekende bestelbon bepalend bij een aankoop. Voor een leasing of renting is dit de datum van afsluiting van het contract. 

Aanbevolen voor jou