Skip to main content

Van Green Deal naar Corporate Sustainability Reporting Directive

Hoe Europa bedrijven verplicht tot duurzaamheidsrapportage

Om de Europese klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te behalen, heeft de EU de Green Deal geïntroduceerd. Dit is een set van maatregelen die de klimaatcrisis moeten helpen bestrijden. Als onderdeel van de Green Deal heeft het Europees Parlement een nieuwe richtlijn aangenomen: de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Het doel van deze richtlijn is om investeerders te stimuleren om te investeren in duurzame bedrijven en zo de overgang naar een klimaatneutraal Europa te versnellen.

Een van de belangrijkste intenties van de CSRD is het bevorderen van de harmonisatie van duurzaamheidsrapportage in de EU. Bedrijven zullen verplicht worden om op een transparante, consistente en uniforme manier te rapporteren over hun impact op mens en milieu om greenwashing te voorkomen. Hierdoor zullen beleggers en andere belanghebbenden beter in staat zijn de prestaties van bedrijven op het gebied van duurzaamheid te beoordelen.

De CSRD zal in verschillende fasen verplicht worden voor bedrijven. Bedrijven die momenteel al onderworpen zijn aan de NFRD1* zijn reeds in 2025 verplicht om te rapporteren over boekjaar 2024. In een tweede fase zullen grote bedrijven in 2026 moeten rapporteren over boekjaar 2025. Dit zijn bedrijven die voldoen aan twee van de volgende criteria: meer dan 250 werknemers en/of meer dan 40 miljoen omzet en/of meer dan 20 miljoen euro balanstotaal. In een laatste fase worden beursgenoteerde kmo’s verplicht om te rapporteren in 2027 over boekjaar 2026.

De conceptversies van de Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS), waaraan de rapportering moet voldoen, werden gepubliceerd in november 2022. In totaal zijn er 12 standaarden gedefinieerd. ESRS 1 en 2 zijn algemene standaarden die betrekking hebben op het businessmodel van het bedrijf, de organisatie, de aandeelhouders en de strategie. Hierbij geldt het dubbele materialiteitsprincipe, waarbij in samenspraak met zowel externe als interne belanghebbenden de impact vanuit twee richtingen wordt bepaald: Enerzijds wordt de impact van het bedrijf op mens en milieu bepaald, anderzijds wordt de financiële impact van externe factoren zoals het klimaat op de onderneming geanalyseerd.  

De overige standaarden zijn gegroepeerd volgens drie onderwerpen: (ESG) Environment, Social & Governance. Bedrijven moeten verplicht rapporteren over deze thema’s, afhankelijk van de materialiteit ervan voor de onderneming. De rapportering omvat zowel kwalitatieve (doelstellingen, strategie, beleid, risicobeheer) als kwantitatieve (KPI's) informatie. Voorbeelden waarover gerapporteerd moet worden zijn o.a. CO2-emissies, waterverbruik, biodiversiteit, mensenrechten, werknemersrechten, anticorruptie en gendergelijkheid. 

Voor deze rapportage is externe assurance verplicht. Vanwege de omvang van het rapport en de gewenste timing, is het essentieel dat bedrijven op tijd beginnen met het opzetten van hun duurzaamheidsrapportage.

Op 30 juni 2023 wordt de conceptversie van het wettelijke kader (ESRS) bekrachtigd tot de definitieve CSRD-wetgeving.

*NFRD: Non-Financial Reporting Directive

Aanbevolen voor jou