Skip to main content

Registratie van roerende schenkingen voortaan ook online

Sinds 1 mei 2022 biedt de overheid de mogelijkheid om niet-notariële schenkingen digitaal te registreren via MyMinfin. Voorheen gebeurde de registratie per post of fysiek op het registratiekantoor (mits afspraak). Deze alternatieven blijven bestaan, maar de registratie van schenkingen kan voortaan ook online. Door de digitalisering is de registratie 24u op 24u, 7 dagen op 7 mogelijk.  

Bepaalde roerende goederen kunnen onderhands en dus zonder notariële tussenkomst worden geschonken. Indien bijvoorbeeld bij een hand- of bankgift een bewijsdocument wordt opgemaakt, hebben de partijen de keuze om deze documenten al dan niet aan te bieden ter registratie.

Indien de begiftigde opteert om de schenking niet te laten registreren, is er geen schenkbelasting verschuldigd. In dat geval geldt er een risicotermijn van drie jaar (vijf jaar voor het Waals Gewest voor schenkingen vanaf 01/01/2022). Indien de schenker binnen deze termijn overlijdt, is de begiftigde erfbelasting verschuldigd (aan hogere oplopende tarieven). Kiezen de partijen ervoor om dit risico niet te lopen, kunnen zij de schenking laten registreren. Bij de registratie is de begiftigde schenkbelasting verschuldigd maar nadien is er geen erfbelasting meer verschuldigd, ook al overlijdt de schenker binnen de risicotermijn.

De registratie van roerende schenkingen gebeurde in het verleden per post, fysiek op het registratiekantoor tijdens de beperkte openingsuren of door een Belgische notaris. Voortaan is het ook mogelijk om deze bewijsdocumenten online te laten registreren via MyMinfin. De registratie kan ook worden gedaan door een derde persoon en is dus niet beperkt tot de partijen bij de schenking.

De online registratie heeft als voordeel dat dit de klok rond mogelijk is. Een aandachtspunt hierbij is het tijdstip van de registratie. Indien de bewijsdocumenten tijdens de kantooruren worden aangeboden, wordt de schenking geregistreerd op datum van ontvangst. Indien zij buiten de kantooruren worden aangeboden, zal de registratie plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag.

Bovendien moet in het Waalse of Brussels Hoofdstedelijk Gewest de schenkbelasting betaald zijn alvorens er tot registratie wordt overgegaan. In het Vlaams Gewest geldt deze voorwaarde niet en volstaat het aanbieden van de documenten. De afrekening komt achteraf.

De online registratie is een eenvoudige en meer flexibele manier om een schenking te laten registreren. Toch biedt dit geen volwaardig alternatief. Voorlopig kunnen er geen buitenlandse schenkingsakten worden aangeboden en blijft er een risico bij een in extremis registratie (Wat als een schenker overlijdt tussen het tijdstip van verzenden via MyMinFin en de volgende werkdag?). Om dit laatste te vermijden, blijft het in deze situatie aangewezen om de bewijsdocumenten te laten neerleggen onder de minuten van een notaris. Op deze manier kan er immers geen twijfel zijn over het tijdstip van registratie.

Aanbevolen voor jou