Skip to main content

Nieuwe wetgeving moet paal en perk stellen aan exorbitante betalingstermijnen

Sinds 1 februari 2022 is het contractueel vastleggen van betalingstermijnen tussen ondernemingen strenger gereguleerd. Het toepassingsgebied van de bestaande maximale betalingstermijn van 60 dagen wordt uitgebreid en aan striktere voorwaarden onderworpen.

Eerst en vooral zijn de regels rond maximale betalingstermijnen sinds 1 februari 2022 van toepassing op alle overeenkomsten naar Belgisch recht, gesloten tussen ondernemingen. Voorheen genoot enkel de schuldeiser-kmo van deze bescherming.

Tot 1 februari 2022 kon de facto ook een langere betalingstermijn dan 60 dagen opgelegd worden door de ontvangstdatum van de factuur contractueel uit te stellen of door de betalingstermijn slechts te laten aanvangen ná een bepaalde verificatieperiode. Sinds 1 februari 2022 kan dit niet meer en bedraagt de maximale betalingstermijn 60 dagen, startend de dag na ontvangstdatum van de factuur.

Elk beding dat een langere betalingstermijn dan 60 dagen oplegt, is nietig en leidt tot het toepassen van de wettelijke betalingstermijn. Deze wettelijke betalingstermijn, van toepassing wanneer geen afwijkende contractuele betalingstermijn wordt afgesproken, bleef ongewijzigd en bedraagt 30 dagen vanaf de dag na ontvangstdatum van de factuur.

Als schuldeiser betekent dit concreet dat u kan eisen dat u binnen maximaal 60 dagen wordt betaald. Moet u betalen, dan kan uw schuldeiser hetzelfde eisen, ook in een lopende overeenkomst.

Aanbevolen voor jou