Skip to main content

NextGen in het familiebedrijf: moet u leren ondernemen?

De vraag naar actieve begeleiding voor nextgen groeit, om zo de continuïteit en professionalisering van het familiebedrijf maximaal te garanderen.

NextGen staat voor andere uitdagingen dan ouders

Veel familiebedrijven hebben de voorbije twee decennia een enorme groei in activiteiten, omzet en personeel gerealiseerd. Daarnaast worden bedrijfsleiders geconfronteerd met een groeiend aantal formaliteiten en regelgeving. Dit noopt familiebedrijven om zich (verder) te professionaliseren. De NextGen die het familiebedrijf zal overnemen, wordt dus best tijdig klaargestoomd om met deze uitdagingen en professionalisering aan de slag te kunnen gaan.

Loopbaanplanning voor NextGen is een continu proces. Zo moeten onder meer de nodige leiderschapscapaciteiten ontwikkeld en/of versterkt worden. Dergelijke loopbaanplanning hoort thuis in élk familiebedrijf, ongeacht de omvang. Ook kinderen die na hun studies niet meteen in het familiebedrijf beginnen te werken, hebben baat bij een goede begeleiding. Zij kunnen immers later nog de stap naar het bedrijf zetten of verantwoordelijkheden opnemen binnen de familiale vermogensstructuur (bijv. als bestuurder of aandeelhouder).

Juiste persoon op de juiste plaats

Op welke manier kan een correcte loopbaanplanning voor de NextGen georganiseerd worden? In de eerste plaats door met objectieve criteria aan de slag te gaan en de familiale banden buiten beschouwing te laten. Beoordeel de NextGen op basis van zijn/haar competenties en potentieel. Ook als ‘kind van’ wordt u immers niet automatisch geboren als een goede ondernemer of manager.

Zorg er dus voor dat kinderen in het familiebedrijf een functie krijgen toegewezen op basis van hun objectieve competenties. Deze competenties kunnen een stuk geobjectiveerd worden door gevolgde opleidingen (diploma’s), via een assessment bij een development center etc. Als u de vraag “Zou ik een niet-familielid met dezelfde competenties en potentieel ook aannemen in deze functie?” positief kan beantwoorden, zit u meestal goed.

Ook ten opzichte van niet-familiale medewerkers is het belangrijk om draagvlak te creëren binnen de onderneming voor de NextGen. De begeleiding van de NextGen in het familiebedrijf is een verhaal van gedeelde verantwoordelijkheid tussen de ouders-overlaters en de NextGen zelf, wat zich zowel binnen als buiten het bedrijf manifesteert. Beide generaties dienen zich actief bezig te houden met de loopbaan om zo de continuïteit en professionalisering van het bedrijf te bewerkstelligen.

Aanbevolen voor jou