Skip to main content

Hoe futureproof en wendbaar is uw bedrijfsstrategie?

Wat brengt de toekomst?

De nasleep van de COVID-19 pandemie, de oorlog in Oekraïne en de klimaatcrisis zijn macro-economische elementen die elkaar versterken en die de huidige volatiele economische context ook op langere termijn zullen bepalen. De projecties van de Nationale Bank en het IMF wijzen immers in de richting van hoge inflatie ook op middellange termijn: wereldwijd 6,5% in 2023 en 4,1% in 2024.

Als bedrijfsleider moet u hierop anticiperen. U neemt dagelijks beslissingen als reactie op het volatiele economische klimaat teneinde uw winstgevendheid ook op lange termijn te bewaken. Recent onderzoek toont aan dat het realiseren van kostenbesparingen op korte termijn hoog op de agenda staat van kmo’s. Ervaring leert ons echter dat niets schadelijker is dan het blind en ondoordacht doorvoeren van kostenbesparingen.

Veerkrachtige leiders focussen niet enkel op de korte termijn, maar nemen acties op drie dimensies: vandaag, morgen en in de toekomst. De gegeven onzekerheid op vandaag, met vraag- en aanbodschokken tot gevolg, zorgt ervoor dat – nu meer dan ooit -  het maken van strategische keuzes, op een objectieve en onderbouwde wijze, van cruciaal belang is. Deze keuzes liggen niet voor de hand, waardoor het nuttig is om vanuit verschillende scenario’s te werken. Scenarioplanning biedt flexibiliteit en wendbaarheid aan bedrijfsleiders in onzekere tijden. Zo kunt u bijvoorbeeld nadenken over de implicaties van een toename in de energieprijs met x % en de acties die u desgevallend hierrond moet nemen. Op deze manier kunt u zowel organisatorische als financiële consequenties meenemen in uw beslissingsproces en kan uw onderneming snel schakelen wanneer het theoretisch scenario zich omzet in realiteit. Het is hierbij belangrijk om duidelijke criteria te definiëren over wanneer van het ene naar het andere scenario kan of moet overgeschakeld worden.

Goede scenarioplannen onderbouwt u met de nodige datapunten, analyses en (markt-)inzichten om te vermijden dat uw keuzes te veel gedreven worden door korte termijn opportuniteiten en buikgevoel. Deze doordachte en met data-onderbouwde aanpak zorgt ervoor dat u als ondernemer niet voor verrassingen komt te staan, u snel kan bijsturen wanneer nodig en u optimaal voorbereid bent niet alleen op vandaag en morgen maar ook op de toekomst.

Aanbevolen voor jou