Skip to main content

Fiscale incentives voor duurzame investeringen, onderzoek & ontwikkeling

De vennootschapsbelasting voorziet diverse maatregelen teneinde bedrijven te stimuleren om duurzame investeringen te doen, alsook om onderzoek te voeren en ontwikkelingen te realiseren. 

Zo is er de zogenaamde investeringsaftrek die toelaat om een percentage van het investeringsbedrag van de fiscale winst van de vennootschap af te trekken.  Concreet gaat het  bijvoorbeeld om investeringen in energiebesparende activa, koolstofemissievrije vrachtwagens en bijhorende laad- en tankinfrastructuur (waterstof en elektrisch), digitale activa (betalingssystemen of beveiliging), onderzoek en ontwikkeling met een milieuvriendelijk karakter.  Het toepasselijke percentage (tussen 13,5% en 35%) is afhankelijk van het type investering en de grootte van uw vennootschap (fiscaal kleine of grote vennootschap).  Momenteel liggen er plannen op tafel om dit systeem te hervormen. Hierbij zouden de percentages voor milieuvriendelijke investeringen verhoogd worden én het toepassingsgebied uitgebreid worden.  

Bovendien kunnen werkgevers gedeeltelijk worden vrijgesteld om de bedrijfsvoorheffing, verschuldigd op lonen van werknemers die actief zijn in onderzoek en ontwikkeling, door te storten. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten tal van voorwaarden voldaan zijn. Zo moet het onder andere gaan om een duidelijk omschreven onderzoeks-/ontwikkelingsproject of -programma dat voorafgaandelijk correct en volledig moet geregistreerd worden op het Belspo-portaal, moet(en) de werknemer(s) aan bepaalde diploma-vereisten voldoen, …  Afhankelijk van de tijdsbesteding kan deze vrijstelling oplopen tot maximaal 80% van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op het loon van de betrokken werknemer. 

Tenslotte is er de zogenaamde aftrek voor innovatie-inkomsten.  Deze aftrek bedraagt 85% van het netto-inkomen uit intellectuele eigendomsrechten waardoor de effectieve belastingdruk over deze inkomsten potentieel daalt van 25% naar 3,75%. Onder andere inkomsten uit octrooien en auteursrechtelijk beschermde software komen hiervoor in aanmerking. Ook hier zijn er plannen voor een hervorming. Voor grote vennootschappen zouden in de toekomst enkel nog de Europese of internationale octrooien in aanmerking komen. Inkomsten uit Belgische octrooien zouden dus voortaan uit de boot vallen. Dit is niet het geval voor kleine vennootschappen, maar de voorwaarde wordt hier wel toegevoegd dat het (Belgisch) octrooi voldoende innovatief moet zijn.  

Aanbevolen voor jou