Skip to main content

Duurzame mobiliteit op maat via het mobiliteitsbudget

Waar tot voor kort de populariteit van een mobiliteitsbudget eerder laag was, geeft de wetgever deze nu een nieuwe kans om zijn stempel te drukken in de transitie naar een meer flexibel en groener mobiliteitsbeleid.

Onze behoeften op het vlak van wonen, werken en bewegen zijn veranderd en verschillen van persoon tot persoon. Nu het thuiswerk nadrukkelijk op de voorgrond staat, is een (bepaald type) bedrijfswagen niet altijd langer noodzakelijk. Werknemers die in de stad wonen of dichtbij kantoor verkiezen mogelijks alternatieven, zoals de populaire bedrijfsfiets of openbaar vervoer. De elektrificatie van het wagenpark zorgt bovendien bij sommigen voor problemen, zoals laadmogelijkheden of de noodzaak om grote afstanden te kunnen afleggen. Wie vandaag over een bedrijfswagen beschikt of er recht op heeft, kan via het mobiliteitsbudget zelf een mobiliteitsplan op maat uitwerken. Om het systeem aantrekkelijker te maken werd de toegang tot het mobiliteitsbudget verruimd en werden ook extra opties aan het keuzemenu toegevoegd.

Versoepeling

Vanaf 2022 kunnen nieuwe werknemers en werknemers die promotie maken, meteen instappen in het mobiliteitsbudget op voorwaarde dat ze een functie opnemen waarvoor een bedrijfswagen is voorzien. Voor de werknemer gold tot voor kort dat hij op het ogenblik van de aanvraag al minstens 3 maanden over een bedrijfswagen moest beschikken óf ervoor in aanmerking kwam én dat hij in de loop van de 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag minstens 12 maanden een bedrijfswagen ter beschikking had of daarvoor in aanmerking kwam. De werknemer moest dus eerst kiezen voor een wagen om er slechts nadien afstand van te kunnen doen. Dit euvel is nu van de baan.

Uitbreiding van bestedingsmogelijkheden

Sedert begin dit jaar kan het mobiliteitsbudget breder worden ingezet via een uitbreiding van de bestedingsmogelijkheden. Een tussenkomst in de huisvestingskosten vormt een eerste interessante uitbreiding. Woont u binnen een straal van 10 kilometer (voordien 5 kilometer) van uw normale plaats van tewerkstelling, dan kan u uw huisvestingskosten via het mobiliteitsbudget laten financieren. Naast de rente van de lening en de huurgelden, kan de werknemer voortaan ook volledige kapitaalaflossingen laten vergoeden. Opvallend is dat in geval van 60 % thuiswerk, de woonplaats onder bepaalde voorwaarden kan worden gekwalificeerd als de normale plaats van tewerkstelling.

Ook qua openbaar vervoer is er nu veel meer mogelijk. Zo moet het abonnement dat u als werknemer met het mobiliteitsbudget wil financieren niet langer verbonden zijn aan uw woon-werktraject. Bovendien kan het mobiliteitsbudget ook worden gebruikt om abonnementen van inwonende gezinsleden te financieren. Ook de parkeerkosten die gepaard gaan met het gebruik van het openbaar vervoer kunnen terugbetaald worden via het mobiliteitsbudget.

Een vernieuwing, die enkel en alleen binnen het mobiliteitsbudget bestaat, is de voetgangerspremie. Werknemers die te voet naar het werk gaan, krijgen een bedrag dat gelijk is aan de fietsvergoeding met een maximum van 0,25 EUR per afgelegde kilometer. Ook personen die slechts een gedeelte van hun traject te voet afleggen of met minder gangbare vervoersmiddelen - zoals de (e-)step - naar het werk gaan, komen in aanmerking voor deze premie. Al deze bestedingsmogelijkheden genieten in het kader van een mobiliteitsbudget van een (para)fiscale vrijstelling.

Belangrijk is dat medewerkers die dat verkiezen, met hun budget ook nog steeds een wagen kunnen financieren. De uitbreiding van de bestedingsmogelijkheden maakt dat het mobiliteitsbudget voor elke mobiliteitsbehoefte wel een oplossing kan bieden. Dankzij een goed uitgewerkt aanbod, gecombineerd met een heldere communicatie en duidelijke policy kan het mobiliteitsbudget ook in uw onderneming een succes worden.

Aanbevolen voor jou