Skip to main content

Family & Business Stewardship

Duurzaam navigeren door verschillende generaties van het familiebedrijf

Generaties van het familiebedrijf

Het verbeteren van het familiaal overleg, het optimaal beheren van het familiaal vermogen, alsook het relevant blijven op de markt, … zijn nog maar enkele aspecten die spelen in de dynamische wereld van familiebedrijven. Ondernemende families trachten het bedrijf en vermogen met respect voor de vorige generatie te koesteren en tegelijk het te beheren met het oog op een succesvolle overdracht aan de volgende generatie.

In hun streven naar intergenerationeel succes, dienen ondernemende families aandacht te hebben voor heel wat aspecten. Een holistische aanpak door de familie en haar adviseurs is bijgevolg nodig.

Governance

Een vlotte samenwerking binnen de familie vereist open communicatie en kwalitatief overleg: de juiste dingen op het juiste moment en met de juiste personen rond de tafel bespreken. De familie, het bedrijf en vermogen verdienen elk hun eigen forum om besprekingen te laten plaatsvinden.

Reporting & Finance

Steeds meer familiebedrijven zijn zich bewust van het belang van een accurate en tijdige financiële rapportering. Dit vormt de basis voor financiële transparantie, geïnformeerde besluitvorming en vertrouwen, zowel binnen als buiten het familiebedrijf. Bijkomend is het bepalen van (al dan niet familiale) kapitaalbehoeften op korte en lange termijn een kritische factor voor duurzaam financieel succes.

Talent Management

Effectief talent management is van essentieel belang voor zowel de continuïteit als de groei van het familiebedrijf, zowel binnen als buiten de familiekring. Het bieden van professionele ondersteuning, doelgerichte opleidingstrajecten en duidelijke carrièreperspectieven zorgt voor een stabiele en gemotiveerde talentpool die waardevol bijdraagt aan het succes van het familiebedrijf.

Strategy

Een doordachte strategie vormt het fundament voor het voortbestaan van een ondernemend familiebedrijf in een dynamische en steeds veranderende markt. Het is de sleutel tot het behouden van relevantie en het inspireren van vertrouwen in de toekomst. De strategie biedt richting, anticipeert op evoluties en creëert een stabiele koers te midden van verandering. Hierin schuilt de kracht van het familiebedrijf: het vermogen om zich aan te passen en te groeien, terwijl het de kernwaarden en het erfgoed in ere houdt.

Wealth Management

Family & Business Stewardship reikt verder dan enkel bedrijfssucces; het omvat ook het creëren van welvaart buiten de bedrijfsmuren. Cruciaal hierbij is een doordachte successieplanning, die voorziet in het beheersen van familiale risico’s en een helder kader biedt voor het overdragen van vermogen.

Aanbevolen voor jou