Skip to main content

Vermogen duurzaam plannen

Vereist een regelmatige update

Uw familievermogen is continu in evolutie. Vastgoed wordt verkocht of aangekocht. Beleggingen worden verkocht en herbelegd. Vermogen verschuift van uw vennootschap naar uw privévermogen en omgekeerd. U legt een collectie aan.

Niet enkel de samenstelling van, maar ook de inzichten omtrent uw familievermogen evolueren. Bezorgdheden van gisteren verschillen soms van de bezorgdheden op vandaag. Nieuwe opportuniteiten dienen zich aan. Uw familiale context evolueert.

Naast deze interne factoren is uw familievermogen ook onderhevig aan verandering door een belangrijke externe factor, met name het  steeds wijzigend regelgevend en fiscaal kader. Een kort overzicht van de voorbije jaren: het nieuw erfrecht, het nieuw huwelijksvermogensrecht, het nieuw vennootschapsrecht, het nieuw goederenrecht, het UBO-register, bijkomende verplichtingen voor de maatschap, een strengere kijk van de gewestelijke fiscale overheden op de gunstregimes voor familiebedrijven, de effectentaks, enzovoort.

Een regelmatige update van uw vermogensplanning is dan ook noodzakelijk. Stroken de oplossing uit het verleden nog met uw wensen en bezorgdheden naar de toekomst toe? Nopen wijzigingen in het wettelijk en fiscaal kader tot het bijsturen van beslissingen uit het verleden of tot het zetten van nieuwe stappen?

In een poging tot concretisering, en zonder volledig te kunnen zijn, vindt u hierna 10 aanwijzingen dat een update wenselijk is:

  • U heeft geen huwelijkscontract of uw contract is meer dan 10 jaar oud.
  • U heeft bij testament het grootst beschikbaar deel specifiek toegewezen of – omgekeerd –  u heeft een kind beperkt tot zijn of haar reserve.
  • Uw huwelijkscontract bevat een schenking tussen echtgenoten (contractuele erfstelling).
  • U heeft destijds een beleggingsportefeuille geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik.
  • U bent vruchtgebruiker van de aandelen van een maatschap en de enige bestuurder van deze maatschap, zonder enige beperking van uw beslissingsmacht.
  • U heeft één of twee personeelsleden op de payroll van uw holding geplaatst.
  • U heeft nog geen zorgvolmacht.
  • U heeft juridisch nog zeggenschap maar oefent dit feitelijk niet meer uit.
  • Uw familiale situatie is ingrijpend gewijzigd.
  • Het vermogen dat u destijds heeft geschonken is ondertussen veelvuldig geherinvesteerd in ander vermogen

Herkent u uw persoonlijke situatie in één of meerdere van deze stellingen, dan is een update van uw vermogensplanning aangewezen.

Aanbevolen voor jou