Skip to main content

Digitale facturatie (e-invoicing) verplicht vanaf 2026

Op 29 september 2023 bereikte de Minister van Financiën Vincent Van Peteghem in de ministerraad een akkoord over de verplichte invoering van digitale facturatie (e-invoicing) vanaf 1 januari 2026. De verplichting geldt op dit moment al voor facturen die worden verstuurd naar overheidsinstanties, maar zal vanaf dat moment ook gelden voor facturen tussen ondernemingen. In tegenstelling tot de gefaseerde invoering van de verplichting die afhankelijk was van de jaarlijkse omzet van de belastingplichtige, voert de federale regering dus een algemene verplichting in vanaf 1 januari 2026.

In mei 2023 publiceerde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een studie waarin de grootte van de Belgische btw-kloof (de zogenaamde VAT-gap) werd onderzocht. Zo becijferde het IMF dat de Belgische btw-kloof, die wordt berekend als het verschil tussen verwachte btw-ontvangsten en de werkelijk geïnde bedragen, 2% van het Bruto Nationaal Product (BNP) bedraagt. De stap naar digitale facturatie kadert in de ambitie van de federale regering om de btw-kloof te verkleinen en terug te brengen tot het niveau van de buurlanden, zoals werd opgenomen in het regeerakkoord.

Om de stap naar digitale facturatie te bewerkstelligen, heeft de federale overheid gekozen voor het Europese PEPPOL-netwerk. Peppol (Pan-European Public Procurement Online) is een internationale standaard voor het verzenden, ontvangen en verwerken van elektronische facturen. Via dit netwerk kunnen overheden, bedrijven en andere organisaties eenvoudig, snel en veilig elektronische berichten uitwisselen. Ondernemingen kunnen zich via een éénmalige registratie bij een PEPPOL-access point aansluiten op dit netwerk.

De tweejarige termijn die nog resteert voor de algemene verplichting, laat ondernemingen toe om de nodige voorbereidingen te treffen om zich ten laatste vanaf 1 januari 2026 in regel te stellen. Of u nu net begint met het overwegen van digitale facturatie of al verder gevorderd bent in het proces, wij staan klaar om u te ondersteunen. Van een kritische blik op uw huidige processen tot advies over hoe u kunt overschakelen naar een volledig digitale workflow, ons team van experts is hier om u te helpen. Neem vandaag nog contact en zet de eerste stap naar de toekomst van facturatie.

Aanbevolen voor jou