Skip to main content

Dien ik mijn cryptorekeningen aan te geven in mijn aangifte personenbelasting?

Wanneer u (mede)titularis bent van een buitenlandse rekening, heeft u hierbij een dubbele verplichting. Ten eerste dient het bestaan van deze rekening gemeld te worden bij het Centraal Aanspreekpunt (‘CAP’) van de Nationale Bank van België. Ten tweede moet de buitenlandse rekening jaarlijks gerapporteerd worden in uw aangifte personenbelasting.

De vraag stelt zich echter of cryptorekeningen kunnen beschouwd worden als ‘buitenlandse rekeningen’. Een buitenlandse rekening wordt omschreven als ‘iedere rekening van elke aard gehouden bij een in het buitenland gevestigde bank-, wissel-, krediet- en spaarinstelling’. De wet voorziet dus in een breed geformuleerde definitie, waardoor iedere cryptorekening in concreto dient beoordeeld te worden.

In de meeste gevallen worden cryptomunten aangehouden via een zogenaamde ‘webwallet’ bij een buitenlandse crypto-aanbieder (bv. Binance of Kraken). In dit geval zou de cryptorekening in principe onder de aangifteplicht kunnen vallen. Op vandaag is hier echter nog steeds onduidelijkheid over. Indien de wallet wordt aangehouden bij een Belgische crypto-aanbieder, is er geen meldingsplicht in hoofde van de belastingplichtige.

Cryptomunten kunnen echter ook bewaard worden in eigen beheer, zonder tussenkomst van een derde partij. Dit kan via een software wallet (digitale portefeuille in eigen beheer) of via een hardware wallet (fysieke opslag in een apparaat). Indien cryptomunten worden bewaard in een hardware of software wallet, geldt er in principe geen aangifteplicht aangezien deze wallets niet gelinkt zijn aan een buitenlandse financiële instelling. 

Indien u een cryptorekening tracht aan te geven bij het CAP, stuit u al snel op enkele praktische moeilijkheden. Zo moet u bijvoorbeeld het rekeningnummer en het adres van de financiële instelling opgeven. Gezien cryptowallets geen klassiek rekeningnummer hebben en crypto-aanbieders veelal volledig digitaal opereren, dient u momenteel enige creativiteit aan de dag te leggen bij het melden van een cryptorekening.

Naast het rapporteren van de rekening op zich is het ook mogelijk dat bepaalde inkomsten uit cryptomunten (bv. mining, staking of gerealiseerde meerwaarden) aangegeven en bijgevolg belast dienen te worden.

Op vandaag bestaat er reeds een sterke internationale gegevensuitwisseling tussen lokale overheden door middel van de ‘Common Reporting Standard’  (CRS). In de nabije toekomst zal deze automatische gegevensuitwisseling via de Europese DAC-8 richtlijn verder uitgebreid worden naar aanbieders van crypto-activa. 

Wanneer de Belgische fiscus inlichtingen uit het buitenland ontvangt, heeft zij sinds aanslagjaar 2023 een onderzoeks- en aanslagtermijn van 6 jaar. In geval van fraude bedraagt deze termijn 10 jaar.

Indien bij een fiscale controle wordt vastgesteld dat buitenlandse rekeningen niet werden gemeld aan het CAP en/of niet werden gerapporteerd in de aangifte personenbelasting, kunnen er administratieve sancties opgelegd worden. Dit kan gaan om administratieve geldboetes van 50 tot 1.250 EUR en/of een belastingverhoging van 10 tot 50%, tot mogelijk belastingverhogingen van 50 tot 200% indien er sprake zou zijn van belastingfraude.

Benieuwd over welke informatie de fiscus beschikt met betrekking tot uw buitenlandse rekeningen? Raadpleeg dan snel uw CRS-fiches via MyMinfin. 

Aanbevolen voor jou