Skip to main content

BTW-optimalisaties, ze bestaan!

Alleszins in een aantal specifieke situaties

De term ‘BTW’ wordt vaak geassocieerd met formele verplichtingen, complexe regelgeving, rechtsonzekerheid, boetes, etc. Maar wist u dat er ook ‘BTW-optimalisaties’ bestaan voor uw cash-flow en/of BTW-aftrek?

Hierna vindt u een beknopt overzicht.

BTW-eenheid
Vennootschappen die economisch, financieel en organisatorisch verbonden zijn, kunnen een BTW-eenheid oprichten. Voor BTW-doeleinden worden deze vennootschappen ten aanzien van de BTW-administratie als één belastingplichtige beschouwd waardoor de intra-groepsverrichtingen normaal niet meer onderworpen zijn aan BTW. De BTW moet dus (normaal) niet langer voorgefinancierd worden voor de transacties tussen deze groepsvennootschappen.

Bovendien kan door de oprichting van een BTW-eenheid de BTW-aftrek verder geoptimaliseerd worden indien een patrimoniumvennootschap onroerende goederen vrijgesteld van BTW verhuurt aan vennootschappen binnen de groep die gemengde of volledige btw-plichtigen zijn.

Vergunning maandelijkse teruggaaf
BTW-tegoeden worden in principe op kwartaalbasis terugbetaald. Voor ondernemingen die veel (bv. internationale) vrijgestelde handelingen stellen kan dit de cash-flow negatief beïnvloeden. Mits aan een aantal eenvoudige voorwaarden voldaan is, kan een maandelijkse teruggaafvergunning aangevraagd worden waardoor de terug te vorderen btw voortaan maandelijks wordt terugbetaald. Startende ondernemingen kunnen de eerste twee jaar automatisch genieten van deze regeling. 

ET 14000 vergunning
Bij de invoer van goederen in het vrije verkeer in België is er BTWverschuldigd op het moment van invoer. Deze verschuldigde BTW kan teruggevraagd worden via de periodieke BTW-aangifte; dit uiteraard voor zover de invoerder recht op aftrek van BTW heeft. 

Om deze voorfinanciering te vermijden kan op eenvoudige wijze een ET 14000 vergunning worden aangevraagd waardoor de BTW die bij invoer verschuldigd (en aftrekbaar) is, wordt voldaan door deze op te nemen in de periodieke BTW-aangifte. Hierdoor is er dus geen voorfinanciering meer van de BTW bij invoer.

Verhuur onroerende goederen
De BTW op aankoopfacturen kan maar in aftrek gebracht worden voor zover de betrokken kosten (of investeringen) gemaakt worden voor het verrichten van uitgaande handelingen die onder de toepassing van BTWvallen (of vrijgesteld zijn van BTW met behoud van BTW aftrek (bv. internationale transacties)).

In principe is de verhuur van een gebouw vrijgesteld van BTW waardoor de BTW op de inkomende facturen met betrekking tot het verhuurde gebouw niet aftrekbaar is.

Dit kan een grote financiële impact hebben. Denk bijvoorbeeld aan de oprichting van een gebouw dat vervolgens verhuurd zal worden. In dergelijke situatie is het opportuun om vooraf te onderzoeken of de onroerende verhuur kan gebeuren onder toepassing van BTW. Mogelijke denkpistes zijn onder meer optionele BTW, verhuur van ‘nieuwe’ onroerende goederen en/of opslagruimtes,  onroerende leasing,  oprichting bedrijvencentrum, …   

Benieuwd naar welke BTW-optimalisatie voor uw onderneming van toepassing zou kunnen zijn? Neem gerust contact met ons op!

Aanbevolen voor jou