Skip to main content

Btw en de verhuur van onroerend goed

De verhuur van onroerend goed is in principe vrijgesteld van btw. Dit betekent ook dat de kosten die worden gemaakt door de verhuurder met betrekking tot het onroerend goed niet in aftrek kunnen worden gebracht. Gezien dit de kostprijs van een onroerend goed kan doen stijgen, loont het de moeite te onderzoeken of er een afwijking op deze btw-vrijstelling van toepassing kan zijn zodat deze kosten toch in aftrek kunnen worden genomen.

Ten eerste geldt er een verplichte btw-heffing bij verhuur op korte termijn (max. 6 maanden) in een B2B-relatie. Ook wordt er verplicht btw geheven op onroerende leasing van een nieuw gebouw, dan wel vernieuwbouw in een B2B-relatie. Hierbij moet wel aan een aantal strenge voorwaarden worden voldaan. Tot slot is ook het verschaffen van gemeubeld logies een vermeldenswaardige uitzondering (zie het artikel hieronder).

Naast deze verplichte btw-heffingen is sinds 1 januari 2019 de optionele verhuur van bergruimte in een B2B-relatie flexibeler onderworpen aan btw. Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat de ruimte voor minstens 50 % moet worden gebruikt voor het opslaan van goederen.

Een andere recente wetswijziging betreft de onroerende verhuur in een B2B-verhouding die nu ook optioneel aan btw kan onderworpen worden. Het moet hierbij wel gaan om de verhuur van gebouwen opgericht of verbouwd tot nieuwbouw na 1 oktober 2018. Deze voorwaarde maakt dat btw op verhuur in een B2B-context niet algemeen toepasbaar is. Het akkoord tussen huurder en verhuurder om de huur aan btw te onderwerpen moet worden opgenomen in de huurovereenkomst. Verder mag het onroerend goed uitsluitend gebruikt worden voor een economische activiteit.

Naast deze uitzonderingen is ook het uitbaten van een dienstencentrum steeds onderworpen aan btw. Dit betreft een actieve verhuur waarbij de verhuur gepaard gaat met bepaalde diensten.

Tot slot biedt een btw-eenheid een mogelijke oplossing om kosten alsnog te kunnen aftrekken bij een onroerende verhuur in een B2B-relatie. Deze wordt voornamelijk gebruikt bij verhuur in een intragroepscontext. 

Aanbevolen voor jou