Skip to main content

Btw: Elektronische kennisgeving methode werkelijk gebruik vanaf 1 januari 2023

Gemengde belastingplichtigen die de methode van het werkelijk gebruik willen toepassen om hun recht op aftrek te bepalen, moeten dit vanaf 1 januari 2023 melden aan de btw-administratie.

Vanaf 1 januari 2023 moet u de kennisgeving van de keuze voor aftrek via de methode van het werkelijk gebruik verplicht langs elektronische weg indienen via Myminfin. Ook de kennisgeving van de keuze om deze methode niet meer toe te passen zal elektronisch moeten gebeuren.

De oude manier van melden aan de administratie per e-mail is dus niet meer geldig vanaf 1 januari 2023.

Deze verplichting geldt niet alleen voor belastingplichtigen die vanaf 1 januari 2023 zullen gebruik maken van de methode van het werkelijk gebruik, maar ook voor iedereen die vóór deze datum al gebruik maakte van deze methode. Ook al deze belastingplichtigen zullen dus deze elektronische melding moeten doen via Myminfin en dit ten laatste op 30 juni 2023.

Daarnaast moet vanaf 1 januari 2023 ook gestructureerde, duidelijke informatie meegedeeld worden over de verschillende verhoudingsgetallen die worden toegepast en moet er verdere toelichting gegeven worden over de bijzondere verhoudingsgetallen.

Aanbevolen voor jou