Skip to main content

Btw-aspecten bij het plaatsen van laadpalen

Net voor het jaareinde heeft de btw-administratie in een circulaire haar standpunten uiteengezet met betrekking tot de installatie van laadstations voor elektrische voertuigen.

Laadpaal op de bedrijfssite

Indien een laadpaal geïnstalleerd wordt door een werkgever op de bedrijfssite, dan wordt deze geacht deel uit te maken van de elektrische installatie van het bedrijf. De aftrek gebeurt op basis van het algemeen recht op aftrek van de onderneming. De beperking tot max. 50 % voor kosten van personenwagens is hierop dus niet van toepassing.

Laadpaal bij de werknemer thuis

Indien de werkgever de laadpaal bij de werknemer thuis laat plaatsen en deze gratis ter beschikking stelt aan de werknemer, is er maar recht op aftrek van de installatie op basis van het beroepsmatig gebruik van de wagen (dus volgens dezelfde regels als het recht op aftrek voor de wagen zelf, maar zonder dat daarbij de aftrekbeperking 50 % van toepassing is). Indien de laadpaal aan de werknemer ter beschikking gesteld wordt tegen een normale vergoeding (waarop btw wordt voldaan), is de btw op de installatie wel volledig aftrekbaar.

De plaatsing van een laadpaal kan gebeuren aan een tarief van 6 % indien deze aan de eigenlijke woning wordt geplaatst (bijv. aan de buitengevel of op de toegangsweg) en deze woning ouder is dan 10 jaar; in de andere gevallen is het tarief van 21 % van toepassing.

Btw aftrek elektriciteitsverbruik

Het verbruik van de elektriciteit wordt beschouwd als een brandstofkost. Komt de werkgever tussen in de laadkosten en ontvangt hij rechtstreeks een factuur dan kan hij de btw gedeeltelijk recupereren, in functie van het beroepsmatig gebruik van de wagen (met een maximum aftrek van 50 %). Wanneer de laadkosten aangerekend worden aan de werknemer en de werkgever deze vergoedt (incl. btw), dan kan er geen btw in aftrek worden gebracht.

Aanbevolen voor jou