Skip to main content

Aanpassing statuten

Deadline van 1 januari 2024 nadert met rasse schreden

Alle bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen zijn wettelijk verplicht om hun statuten tegen uiterlijk 1 januari 2024 in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). 

Met het WVV heeft de wetgever het vennootschapsrecht vereenvoudigd en flexibeler gemaakt waardoor er statutair meer mogelijkheden zijn (bv. mogelijkheid van enig bestuurder in een NV).

De verplichting tot aanpassing van uw statuten stelt u ook in de gelegenheid gebruik te maken van de diverse opportuniteiten die het WVV biedt en bepaalde statutaire regelingen te herzien: is het voorwerp (doel) van uw vennootschap nog actueel? Hoe ziet u de regeling van overdracht van aandelen bij leven en overlijden? Laten de statuten alle mogelijke winstuitkeringen toe? Moeten de bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden aangepast worden? …

Het niet nakomen van de verplichting tot het aanpassen van uw statuten kan aanleiding geven tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Gelet op het feit dat nog veel vennootschappen hun statuten moeten aanpassen en deze aanpassing moet gebeuren via notariële akte (met uitzondering van CommV, VOF en VZW), zal eind 2023 ongetwijfeld een bijzonder drukke periode worden voor de notarissen, waardoor de deadline voor uw vennootschap in het gedrang zou kunnen komen. Wacht derhalve niet langer indien nu nog actie moet ondernemen. Wij zijn uiteraard beschikbaar om u bij te staan in de analyse en update van uw statuten. 

Aanbevolen voor jou