Skip to main content

Flexi-Jobs: De revolutie in arbeidscontracten

In het kader van de presentatie van de begroting voor 2024 heeft de regering haar hervorming van de flexi-jobs gepresenteerd, met als doel onder andere het tekort aan talent aan te pakken. Hieronder vindt u een samenvatting van het systeem en de wijzigingen die de regering van plan is door te voeren.

Wat zijn flexi-jobs?

Flexi-jobs zijn een innovatief arbeidsmodel waarbij werkgevers flexibele werknemers in dienst nemen via contracten met aanzienlijke flexibiliteit, vooral voor specifieke taken en projecten. Dit nieuwe model biedt een frisse kijk op de traditionele arbeidsmarkt en heeft de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen.

Voordelen voor werkgevers en werknemers

 • Het salaris van flexi-werknemers (flexi-loon) was aanvankelijk beperkt tot €11,81 per uur (of €15,39 in de zorgsector). In 2024 wordt deze beperking losgelaten en zal het worden afgestemd op de sectorale tarieven, met uitzondering van de horeca.
 • Een ander opvallend voordeel is dat het flexi-salaris, inclusief het flexi-vakantiegeld, niet belast wordt (hoewel er vanaf 2024 een plafond van toepassing zal zijn), en evenmin onderhevig is aan persoonlijke sociale bijdragen. Met andere woorden, het bruto salaris komt nagenoeg overeen met het netto salaris, mits naleving van het plafond in 2024.
 • Bovendien bouwen flexi-werknemers dezelfde sociale rechten op als reguliere werknemers, waaronder toegang tot werkloosheidsuitkeringen en pensioenvoorzieningen.
 • De werkgever betaalt ook geen gewone werkgeversbijdragen, alleen een werkgeversbijdrage van 25% (28% vanaf 2024). Daarnaast zijn de salarissen van flexi-werknemers fiscaal aftrekbaar, wat de kosten voor werkgevers verder verlaagt.

Uitbreiding van het toepassingsgebied

Alleen toegestane sectoren kunnen gebruikmaken van flexi-jobs. Hoewel aanvankelijk beperkt tot specifieke sectoren, heeft de regering plannen om het toepassingsgebied uit te breiden naar 12 nieuwe domeinen:

Sectoren waarin flexi jobs
reeds zijn toegelaten

Nieuwe sectoren

 1. Industriële en ambachtelijke bakkerijen,
  ambachtelijke banketbakkerijen
  (* alleen van toepassing op chocolademakers)
 2. Voedingswinkels
 3. Onafhankelijke detailhandelaars
 4. Middelgrote bedrijven voor levensmiddelen
 5. Sport
 6. Horeca
 7. Bioscopen
 8. Entertainment
 9. Grote detailhandelsbedrijven
 10. Warenhuizen
 11. Kappers en schoonheidsverzorging
 12. Uitzendwerk
 13. Gezondheidszorg en -diensten
 1. Transport en bus
 2. Kinderopvang
 3. Onderwijs
 4. Sport en cultuur (publiek)
 5. Begrafenisondernemers
 6. Evenementen
 7. Auto-industrie (garages)
 8. Land- en tuinbouw
 9. Rijscholen en opleidingscentra
 10.  Vastgoed
 11. Verhuizers
 12. Voedingsector

Wie kan een flexi-job uitoefenen?

Het flexi-jobsysteem is toegankelijk voor een beperkte groep werknemers, waaronder degenen die minstens 4/5 van hun tijd hebben gewerkt in het voorgaande kwartaal. Ook gepensioneerden jonger dan 65 jaar kunnen een flexi-job uitoefenen, "Pre-gepensioneerden" mits naleving van een jaarlijks plafond.Let wel op, het aannemen van een flexi-werknemer vereist de naleving van een specifieke procedure om aan de regels te voldoen en misbruik te voorkomen.

Maatregelen tegen misbruik

Om misbruik van het systeem te voorkomen, heeft de overheid enkele maatregelen voorzien. Bijvoorbeeld, werknemers die minstens 4/5e werken, zullen niet als flexi-werknemers kunnen werken binnen alle bedrijven van dezelfde werkgever. Er zal ook een wachttijd gelden voor werknemers die hun werktijd verminderen tot 4/5e. Bovendien zouden sectoren de mogelijkheid hebben om het gebruik van flexi-jobs te reguleren of te verbieden via sectorale overeenkomsten (CAO).

Conclusie

De hervormingen zijn nog niet officieel van kracht, maar ze werpen al een nieuw licht op de toekomstige arbeidsmarkt in België. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en staan klaar om al je vragen te beantwoorden en je te helpen bij het optimaal benutten van deze flexibele en kosteneffectieve personeelsoplossing. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie en advies