Skip to main content

Duurzaam investeren - Juridische must-knows bij investeringen in zonnepanelen en laadpalen

Bedrijven ervaren steeds meer druk om transparant te zijn over hun ESG-inspanningen (*). Overheden, banken, investeerders en consumenten hechten veel belang aan duurzaamheid en een goede ESG-strategie. Het investeren in zonnepanelen en laadpalen wordt vaak gezien als een strategische zet om de ESG-score van een onderneming te verbeteren. In dit artikel belichten we enkele juridische aandachtspunten waar u als bedrijf rekening mee moet houden.

Mobiliteitsbudget: alternatieven voor de bedrijfswagen

U kunt gebruik maken van het mobiliteitsbudget als u bedrijfswagens ter beschikking stelt aan uw werknemers en zij deze ook voor privédoeleinden kunnen gebruiken. Op initiatief van de werkgever kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen tegen een jaarlijks budget TCO(*) te besteden binnen 3 pijlers.

Het mobiliteitsbudget biedt zo flexibele mogelijkheden aan werknemers die duurzamer willen reizen:

  • PIJLER 1 - Inruilen voor een milieuvriendelijk bedrijfswagen: de werknemer ruilt zijn bedrijfswagen in voor een milieuvriendelijker model, zoals een elektrische auto. Ontdek hier hoe u strategisch start met de opbouw van een elektrisch wagenpark;
  • PIJLER 2 - Duurzame vervoersmiddelen: Leg de nadruk op de diversiteit aan duurzame vervoersmiddelen, van fietsen tot openbaar vervoer, of zelfs vergoeding van huisvestingskosten als de werknemer op 10 km van de werkplek woont;
  • PIJLER 3 - Financiële flexibiliteit: het resterende bedrag van het mobiliteitsbudget wordt jaarlijks uitbetaald, uiterlijk met het salaris van de eerste maand van het volgende jaar. Let op: het doel is om mobiliteit groener te maken, niet om een extra nettosalaris uit te keren. Er wordt een speciale bijdrage ingehouden op dit saldo. Het doel is duidelijk niet om een auto om te zetten in nettosalaris.

Het mobiliteitsbudget is een krachtig rekruteringsmiddel voor bedrijven die een generatie werknemers willen aantrekken die steeds gevoeliger is voor het klimaat en minder geïnteresseerd is in auto's.

U dient een specifieke procedure te volgen om dit in te voeren. Bovendien is het belangrijk om deze problematiek strategisch te benaderen: voor wie geldt het recht? Wat te doen met auto's waarvan het leasecontract nog niet is afgelopen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw vertrouwde adviseur om dit te bespreken.  

Welke andere mobiliteitsoplossingen zijn er?

Aan medewerkers die geen bedrijfswagen hebben of niet deelnemen aan het mobiliteitsbudget, kunnen andere maatregelen voorgesteld worden.

  • Bedrijfsfiets: de fiets wordt een steeds populairder vervoermiddel. U kunt "fietsplannen" opzetten om uw werknemers te helpen er éénn aan te schaffen. U kunt ook de bedragen voor fietskilometervergoedingen verhogen (tot maximaal 0,35 EUR/km nu) om werknemers aan te moedigen voor deze gezonde en duurzame optie te kiezen. Binnen bepaalde grenzen zijn deze kosten niet onderworpen aan RSZ of belastingen;
  • Openbaar vervoer: stimuleer het gebruik van het openbaar vervoer via de (gedeeltelijke) terugbetaling van abonnementen of door vervoerskaarten aan te bieden. Moedig ook telewerken aan om de noodzaak van woon-werkverkeer te verminderen;
  • Autodelen en carpooling: Moedig het verantwoord gebruik van deelauto's aan door samenwerkingen aan te gaan met autodeelaanbieders. Bied speciale voordelen aan voor werknemers die voor deze oplossingen kiezen. Komen veel werknemers uit eenzelfde buurt? Overweeg dan zeker om carpooling te stimuleren onder collega’s;
  • ...

U kunt uw werknemers ook motiveren om hun gewoonten te veranderen door collectieve bonusplannen op te zetten (CAO 90 - niet-recurrente voordelen gekoppeld aan resultaten) met betrekking tot mobiliteit.

Blijf voorzichtig

Naast het creëren van een innovatief mobiliteitsbeleid, blijft  het belangrijk om rekening te houden met organisatorische, technische en wettelijke beperkingen.

  • Contractuele processen: Zorg ervoor dat de uitvoering van uw beleid in overeenstemming is met uw bestaande contractuele processen en voldoet aan de huidige wetten en voorschriften.
  • Communicatie en training: Informeer uw personeel duidelijk over de nieuwe mobiliteitsopties en zorg ervoor dat ze de aangeboden voordelen begrijpen. Bied indien nodig trainingssessies aan.

Door een mobiliteitsbeleid te voeren dat gericht is op duurzaamheid, komt u niet alleen de verwachtingen van uw personeel tegemoet, maar draagt u ook actief bij aan de opbouw van een groenere toekomst. Duurzame mobiliteit wordt zo een fundamentele pijler van het maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij zowel individuele als organisatorische belangen worden afgestemd op het behoud van ons milieu.

(*) TCO= Total Cost of Ownership 

Aanbevolen voor jou