Skip to main content

De kracht van een e-mobility strategie

Elektrisch rijden heeft veel voordelen, zowel voor u als werkgever als voor uw medewerkers. Sustainability goals kunnen gehaald worden, de organisatie kan zich profileren als aantrekkelijke werkgever, en de niet te missen fiscale voordelen. De elektrificatie van uw wagenpark is ingezet, maar wat nu? De aankoop of leasing van elektrische wagens is een vanzelfsprekende eerste stap in dit proces. Maar om uw elektrisch wagenpark optimaal te beheren is er meer nodig.

Denk na over een e-mobility strategie

Alles start met een strategie rond elektrisch rijden, in lijn met uw bedrijfscultuur en ambities rond duurzaamheid. Aan de hand van een e-mobility strategie bouwt u een kader rond volgende onderwerpen:

Wagenpark

Welke wagens zitten al in uw wagenpark en naar welk toekomstig wagenpark streeft u? Indien nog voor hybride werd geopteerd, binnen welke termijn wilt u de transitie maken naar full electric?

Laadoplossingen

Onderweg laden aan publieke laadpunten kan via de bankkaart of bijvoorbeeld een laadpas, die dient als authentificatie- en betaalmiddel voor een specifiek netwerk van laadpalen. Omdat lang niet alle laadpunten betaling via bankkaart accepteren, is een laadpas op vandaag zeker opportuun.

De oplossingen voor thuisladen zijn divers. Afhankelijk van uw wagenpark kan u kiezen om te laden via reguliere stopcontacten met behulp van smart cables of adapters die het mogelijk maken om laadsessies te registreren en terug te betalen. Een andere optie is het plaatsen van laadpalen bij medewerkers thuis. In uw mobiliteitsstrategie bepaalt u wie de kost hiervoor draagt, of de medewerker zelf een laadpaal kan installeren via bijvoorbeeld het cafetariaplan, wat de gevolgen zijn bij het beëindigen van de professionele relatie, ….

U kan ook laadpalen plaatsen op de bedrijfssite. Hou hierbij rekening met de juridische situatie - bent u eigenaar of huurder -, de technische mogelijkheden en capaciteit van uw elektrische installatie, de nodige vergunningen en bijhorende keuringsverplichtingen. Wist u dat u als bedrijfseigenaar uw laadpalen ook kan uitbaten en hiervan publieke laadpalen kan maken?

Betaling

Moeten medewerkers laadsessies zelf betalen of komt u hier als werkgever tussen? En als u tussenkomt, is dit voor alle verplaatsingen of enkel voor professionele trajecten? Mogen medewerkers ook snelladers gebruiken en laden in het buitenland? Is er een limiet op hoeveel kWh wordt terugbetaald? Een kader hierrond vastleggen is cruciaal.


Zoek de juiste partners

Uw strategie staat op punt, wie contacteert u nu?

Wagenpark

U kan uw elektrisch wagenpark zelf aanleggen en beheren of hiervoor beroep doen op een fleetpartner.

Laadoplossingen

Voor de laadinfrastructuur gaat u op zoek naar de geschikte partner(s) voor financiering, aankoop, installatie, after-sales service, onderhoud en verzekering. Als u uw laadpalen wil openstellen voor publieke laadsessies tegen betaling of de terugbetaling van thuislaadsessies wil faciliteren, moet u op zoek naar een CPO (Charge Point Operator) die dit softwarematig en praktisch kan realiseren. Sommige partners focussen enkel op hardware-installatie, anderen zorgen voor de software-ondersteuning van laadsessies, en nog anderen bieden een totaalpakket. Een mogelijke differentiator bij het kiezen van een CPO is de mogelijkheid tot splitbilling. Via splitbilling kunnen thuislaadsessies onderscheiden worden van huishoudelijk energieverbruik, om deze eenvoudig te vergoeden.

Betaling

Het betalen van externe laadsessies gebeurt via een MSP (Mobility Service Provider) die laadpassen voorziet. MSPs onderscheiden zich op vlak van laadvergoeding, grootte van laadpalennetwerk en mogelijke integraties met bijvoorbeeld fleet management en sociale secretariaten.

Kortom, een succesvolle elektrificatie vereist de juiste partners.  U kan ook kiezen voor partijen die een totaaloplossing aanbieden. Zo heeft u bijvoorbeeld het Charging-as-a-Service model (CPO + MSP), waarbij zowel laadpaal- als laadpasoplossingen aangeboden worden, alsook de Electrification-as-a-Service, waarbij één partner de volledige fleet electrification (incl. wagenpark) op zich neemt. 

Aanbevolen voor jou