Skip to main content

Fiscaliteit binnen het familiebedrijf

Ook zonder belastinghervorming duidelijke trends

Elk nadeel heeft zijn voordeel

De afgevoerde belastinghervorming (voor zover u dat als een nadeel beschouwt) is een momentum om de fiscale strategie van uw familiebedrijf en -vermogen te evalueren. Demarches van fiscale inspectiediensten, evoluerende standpunten van de rulingcommissie en blauwdrukken laten nog weinig twijfel over de richting waarin de fiscaliteit zal evolueren.

Eerste klassieker: meerwaarde op aandelen

Reeds decennialang adviseren wij structuren om de meerwaarde van uw familiebedrijf vast te klikken. Een voorbarige anticipatie, maar het jarenlange debat over meerwaarden lijkt in zijn eindfase. Het is fundamenteel om vandaag de vermoedelijke finaliteit van uw familiebedrijf te identificeren en in functie daarvan de actueel opgebouwde meerwaarden eventueel te valideren.

Een volledig belastingvrije realisatie van het familiebedrijf is niet altijd meer mogelijk. Voorafgaand aan de verkoop van het familiebedrijf nog belastingvrij herstructureren om de ideale structuur te creëren, stuit steeds vaker op verzet van de rulingcommissie. Herschik daarom tijdig (d.i. ruim vóór de effectieve realisatie) en argumenteer, documenteer en notuleer “in tempore non suspecto” de bedrijfseconomische grondslagen. De aanwezigheid van onder andere veel cash en pre-transactie afsplitsingen van bepaalde activiteiten moeten op vandaag het voorwerp zijn van fiscale reflectie en actie.

Tweede klassieker: de managementvennootschap

Ook de managementvennootschap wordt al decennialang te pas en te onpas gecontesteerd. Niettemin is deze nog steeds fiscaal effectief dankzij de huidige tarieven in de vennootschapsbelasting en de mogelijkheden om reserves op termijn uit te keren tegen 10 à 15%; tarieven die hoogstwaarschijnlijk zullen stijgen. Tijd om ook hier de finaliteit van de persoonlijke vennootschap te bepalen en om bepaalde intenties eventueel te versnellen. 

Managementvennootschappen worden geconfronteerd met taxaties wegens o.a. het verwerpen van kosten m.b.t. residentieel onroerend goed voor familiaal gebruik. Eigen of tweede woningen worden nog maar zelden binnen de vennootschap gepland. De verhoogde voordelen alle aard versterken die trend. Inkomsten van roerende beleggingen lijken ook steeds meer naar een effectieve belasting binnen de vennootschap te leiden en niet langer van vrijstellingsregimes te genieten. De totale taxatie op lange termijn (tot in de hand uitgekeerd aan de aandeelhouder) moet afgewogen worden tegen de rechtstreekse taxatie van roerende beleggingen in persoonlijke hoofde.

Totaalplanning in een complex fiscaal landschap

De evolutie van belastinggronden en -tarieven in de personenbelasting en de fiscale interactie tussen de vennootschap en haar aandeelhouder en/of bestuurder via allerlei vormen van korte- en langetermijnuitkeringen domineren het fiscaal debat.

Ook de gewestelijke erfbelastingen - waar de overheidsstandpunten en (ontwerp-)decreten steeds strenger worden - hebben een aanzienlijke impact op een geconcludeerde familiale structuur. Een structuur vanuit directe fiscaliteit gepland, kan een effect hebben op het vlak van erfbelastingen door de aanwezigheid van onroerend goed, het uitkeren van reserves via rekening-courant, een gewijzigd aandeelhouderspercentage n.a.v. een gedeeltelijke verkoop,... Bij het structureren van een familiebedrijf boort een ondernemersfamilie beter meteen ook het instrumentarium van voordelige schenkingstechnieken aan. 

Aanbevolen voor jou