Skip to main content

Bye bye Excel! How we transformed Hippo & Friends in 8 weeks

Supporting Hippo & Friends with a tailored CRM-system

About Hippo & Friends

 

The Hippo & Friends type 1 diabetes fund and the non-profit organization have been working for people with type 1 diabetes for more than 10 years. The fund supports scientific research at KU Leuven. At the university, they conduct both basic and clinical research into the causes of type 1 diabetes and are looking at new treatment methods to prevent the disease.

The npo focuses on raising awareness and knowledge about type 1 diabetes among the general public through communication and events. Finally, they also focus strongly on education about sports and diabetes for children and adults with type 1 diabetes (diaT1op and diaT1op kids).

To achieve this, Hippo & Friends counts on the support from donors and companies. Through donations, sponsorships and legacies, they can fund the necessary scientific research in the fight against type 1 diabetes. 

Our impact

 

In order to be able to follow up on all contact and donation information, it was time to move away from the various Excel files. In order to further professionalize the fund and the npo, they turned to Deloitte for guidance regarding a CRM system. The choice fell on Salesforce Non-Profit Cloud as a platform and Deloitte took on the role as implementation partner.

After the first introduction, a number of interactive demo sessions were held in mid-March to introduce the Hippo & Friends team to the platform and give an idea of what is possible within Salesforce Non-Profit Cloud. The enthusiasm was great and thanks to the intensive cooperation it was possible to convert the needs into a tailor-made solution. After 7 weeks of workshops, implementation, testing and data migration, the Hippo & Friends team was able to get started in their new digital environment.

From now on, Hippo and Friends can easily share contact information, keep an overview, set up events, follow up on (potential) donations and report extensively in order to follow up on the results of their hard work. Thanks to the professionalization of their daily operations, Hippo & Friends is already one step closer to their ultimate goal: a world without type 1 diabetes.

Hippo & Friends – NL

 

Bye bye Excel, hoe we Hippo & Friends in 8 weken transformeerden

Over Hippo & Friends

 

Het Hippo & Friends type 1 diabetesfonds en de gelijknamige vzw zetten zich al meer dan 10 jaar in voor mensen met type 1 diabetes. Het fonds ondersteunt het wetenschappelijk onderzoek aan KU Leuven. Aan de universiteit doen ze zowel aan basis- als klinisch onderzoek naar de oorzaken van type 1 diabetes en bekijken ze nieuwe behandelingswijzen om de ziekte te voorkomen.

De vzw richt zich dan weer op de bewustwording en kennis rond type 1 diabetes bij het brede publiek via communicatie en evenementen. Tot slot zetten ze ook sterk in op educatie rond sport en diabetes voor kinderen en volwassenen met type 1 diabetes (diaT1op en diaT1op kids).

Om dit te kunnen realiseren rekent Hippo & Friends op steun van schenkers en bedrijven. Via giften, sponsoring en legaten kunnen zij de strijd tegen type 1 diabetes voeren. 


Onze impact

 

Om alle contact- en giftinformatie te kunnen opvolgen, werd het tijd om af te stappen van de verschillende Excel files. Om het fonds en de vzw verder te professionaliseren klopten ze bij Deloitte aan voor de begeleiding naar een CRM systeem. De keuze viel op Salesforce Non-Profit Cloud als platform en Deloitte nam als implementatiepartner een belangrijke rol op in dit project.

Na de eerste kennismaking met Deloitte werd er midden maart gestart met een aantal interactieve demo sessies om het Hippo & Friends team kennis te laten maken met het platform en een idee te geven wat er mogelijk is binnen Salesforce Non-Profit Cloud. Het enthousiasme was groot en dankzij de intensieve samenwerking was het mogelijk om de noden om te zetten in een op maat geconfigureerde oplossing. Na 7 weken van workshops, implementatie, testen en datamigratie kon het Hippo & Friends team aan de slag in hun nieuwe digitale omgeving.

Vanaf nu kunnen ze eenvoudig contactinformatie delen, een overzicht bewaren, evenementen op poten zetten, (potentiële) donaties opvolgen en uitgebreid rapporteren om zo de resultaten van hun harde werk op te volgen. Dankzij het professionaliseren van hun dagelijkse werking komt Hippo & Friends alvast een stap dichter bij hun hoogste doel: een wereld zonder type 1 diabetes.

 

We zijn Deloitte heel dankbaar voor de fijne samenwerking. We hadden geen enkele ervaring met een CRM systeem en hun begeleiding heeft ervoor gezorgd dat we vanaf nu onze werking verder kunnen professionaliseren. Geen vraag was te veel, een hulplijn was steeds beschikbaar. Vanaf het eerste contact waren ze enthousiast en wilden ze ons bijstaan in het hele proces gaande van de eerste brainstormsessie tot de implementatie en datamigratie. Deloitte is een grote organisatie met veel warme mensen, die steeds klaar staan om te helpen.


getuigt Dieter van het Hippo & Friends type 1 diabetesfonds