This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Over Deloitte

Accountancy, Belastingadvies, Consulting en Financieel Advies

‘Deloitte’ is de merknaam waaronder tienduizenden toegewijde professionals in zelfstandige memberfirms wereldwijd samenwerken op het gebied van accountancy, consulting, financiële advisering, risk management, belastingadvies en gerelateerde dienstverlening. Deze firms maken onderdeel uit van Deloitte Touche Tohmatsu Limited (‘DTTL’), een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ‘private company limited by guarantee’.

Elke memberfirm is actief in een bepaald gebied en onderworpen aan de wetgeving en professionele regelgeving van het land of de landen waarin wordt geopereerd. De structuur van de afzonderlijke DTTL memberfirms verschilt afhankelijk van plaatselijke wet- en regelgeving, usance en andere factoren. De memberfirms kunnen voor de dienstverlening in hun gebied dochterondernemingen, gelieerde maatschappijen en/of andere rechtspersonen inschakelen. Niet elke DTTL memberfirm verleent alle diensten, en bepaalde diensten zijn mogelijk niet beschikbaar voor assurance-cliënten overeenkomstig de wet- en regelgeving voor financiële verslaggeving.

DTTL en elke DTTL memberfirm zijn juridisch afzonderlijke en onafhankelijke entiteiten, die geen verplichtingen namens elkaar aan kunnen gaan. DTTL en elke DTTL memberfirm zijn slechts aansprakelijk voor hun eigen handelen en nalaten, en niet van dat van elkaar. DTTL (ook aangeduid als ‘Deloitte Global’) verleent geen diensten aan cliënten.

Deloitte Nederland gaat uit van een multidisciplinaire aanpak. Vanuit de diensten Accountancy, Belastingen, Consulting en Financial Advisory Services bedienen wij de markt. Vanuit de markt bieden wij een branchespecifieke aanpak via verschillende 'industriegroepen'.

Kijk voor meer informatie over onze wereldwijde organisatie op de internationale website van Deloitte Touche Tohmatsu.

Bekijk het Annual & sustainability report 2012/2013 van Deloitte Annual report 2012-2013

Contact

Bel ons op +31 (0)88 288 28 88

e-mail Deloitte Contact met Deloitte
offerteaanvraag bij Deloitte Offerteaanvraag
vestigingen van Deloitte Onze vestigingen

 

Lees ook

 • Commissie Publiek Belang
 • Algemene Voorwaarden Deloitte
  (januari 2014)
 • Algemene Voorwaarden transactiegerelateerde adviesdiensten
  (1 juni 2013)
 • Voorwaarden voor verkoop op afstand
 • Vorige versie Algemene Voorwaarden Deloitte
  (1 november 2010 - 31 december 2013)

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.