This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Jury criteria

Risico’s in kaart

Deloitte F.G. Kordes-TrofeeCentraal dit jaar staat risicoverslaglegging. Tijdens de beoordeling van de jaarverslagen zal door de jury, naast de onderstaande criteria, tevens gelet worden op de wijze waarop de publieke instellingen omgaan met dit thema en hoe zij dit terug laten komen in hun jaarverslag.

Doelstelling en visie

 • Geeft uw organisatie inzicht in de (toegevoegde) waarde van uw publieke organisatie door de missie, visie, doelstellingen, strategie en het beleid transparant te maken in het jaarverslag?
 • Houdt u daarbij ook rekening met toekomstige ontwikkelingen?
 • Is de positie van de organisatie ten opzichte van haar (belangrijkste) externe belanghebbenden uiteengezet?

Middelen en prestatiemeting

 • Staat in uw jaarverslag vermeld welke (maatschappelijke) resultaten zijn behaald?
 • En heeft u aangegeven welke middelen u hiervoor heeft ingezet?
 • Op welke manier heeft u aandacht besteed aan het onderwerp duurzaamheid?

Bedrijfsvoering

 • Besteedt u in het jaarverslag aandacht aan de bedrijfsvoering in relatie tot het beleid?
 • Geeft u een ‘In control statement’ af waaruit blijkt dat u voldoende grip heeft op het bedrijfsvoeringproces?

Financiële rekening

 • Is de financiële positie van uw organisatie goed belicht?
 • Heeft u ook de voorgaande verslagperiodes opgenomen?
 • Staat in uw jaarverslag ook de begroting vermeld evenals de ontwikkelingen en risico’s waar uw organisatie mee te maken heeft?

Leesbaarheid

 • Is uw jaarverslag goed leesbaar, gebruiksvriendelijk en logisch ingericht?
 • Is de structuur van de organisatie helder opgenomen?

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.