This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Over Deloitte Kordes Award

Beste jaarverslag van Nederland

De Deloitte Kordes Award kent inmiddels een lange traditie. Al sinds 1995 krijgt de publieke organisatie met het beste jaarverslag de prijs toegekend. 


Deloitte Kordes Award 2013

Centrale doelstelling Deloitte Kordes Award

Het continue verbeteren van de verslaggeving en prestatieverantwoording door (semi) publieke organisaties is de centrale doelstelling van de Deloitte Kordes Award.  

De toekenning van de Deloitte Kordes Award aan een publieke organisatie houdt geen oordeel in over de doelmatigheid of doeltreffendheid waarmee deze organisatie haar activiteiten verricht. Het gaat om de wijze waarop zij in staat is geweest om een goed beeld te geven van haar positie. Het uitgangspunt hierbij is transparantie en publieke verantwoording, waarbij er dit jaar specifiek gelet zal worden op risicoverslaglegging

De heer F.G. Kordes

De Deloitte Kordes Award is vernoemd naar de oud-president van de Algemene Rekenkamer en staat voor transparantie, goede verslaggeving en prestatieverantwoording.

Voor wie is de Deloitte Kordes Award bedoeld?

Alle publieke en semipublieke organisaties kunnen meedoen. De jaarverslagen worden ingedeeld naar categorie. Lees meer over de categorieën

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.