This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Opbouw Best Managed Companies programma

Welke stappen doorloopt u?

Best Managed Companies 2014Fase 1: Inschrijving

Voldoet uw bedrijf aan de criteria voor het Best Managed Companies programma? Schrijf u dan in voor het Best Managed Companies programma 2014. Na aanmelding nemen wij contact met u op. Tijdens een intakegesprek vragen wij u om een aantal kerncijfers over de laatste drie jaar met ons te delen en maken wij uw inschrijving definitief. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Fase 2: Bedrijfsanalyse

Uw bedrijf wordt geanalyseerd volgens 2 modellen:

  • de scan van het Business Maturity Model (BMM).
    De BMM-scan is een online analysetool die wij samen met de Universiteit Utrecht hebben ontwikkeld. Deze tool toetst uw onderneming op vijf pijlers.
  • de Conditietest.
    De Conditietest van ING is een bundeling van de sectorexpertise, kennis van financiële oplossingen en best practices in één adviesgesprek.

De coaches bespreken de resultaten van deze scans met u. Dat levert een diepgaande analyse van uw onderneming op. Wij nemen niet alleen de financiële gegevens onder de loep; ook besteden wij aandacht aan strategie, commitment, innovatie en bekwaamheid. Met behulp van een benchmark wordt een vergelijking met andere deelnemers mogelijk. In een later stadium kan deze informatie bijdragen aan inzichten die leiden tot een verdere succesvolle groei van uw onderneming.

Behoorde uw bedrijf tot de winnaars van vorig jaar en neemt u dit jaar opnieuw deel aan het programma? Dan vult u een vragenlijst in. De vragenlijst is gebaseerd op de resultaten van de Business Maturity Model scan van het afgelopen jaar en de ingang gezette verbeteracties. Wanneer u drie jaar aaneensluitend winnaar bent geweest, volgt u in het vierde jaar weer de volledige kwalificatieprocedure.

Fase 3: Selectieproces

Op basis van fase 1 en 2 leggen wij de dossiers van deelnemende bedrijven voor aan de regionale jury. Deze jury bestaat uit vertegenwoordigers van VNO-NCW en vooraanstaande ondernemers uit de regio. De regionale jury stelt de nominaties vast. De dossiers van deze bedrijven, aangevuld met het regionale juryrapport, leggen wij voor aan de landelijke jury van Best Managed Companies. De landelijke jury bestaat uit VNO-NCW Nederland, TiasNimbas Business School en een aantal topbestuurders en ondernemers. De landelijke jury maakt in december de winnaars bekend.

Symposium en Awards Ceremony

Tijdens de Awards Ceremony in januari 2015 worden de winnaars van de titel ‘Best Managed Company’ formeel gehuldigd. Als CEO van het winnende bedrijf bent u samen met uw partner onze gast. Wilt u dit heuglijke feit vieren met uw medewerkers, zakenrelaties en/of familie? Wij bieden u de mogelijkheid om, tegen betaling, een tafel te reserveren. Voorafgaand aan de Awards Ceremony organiseren wij een Symposium speciaal voor Best Managed Companies winnaars. Docenten en gastsprekers gaan nader in op de succesfactoren van deze winnaars.

Contact

Contactpersoon
Ton van Abeelen
Partner / Programmaleider BMC
Tel: 088 288 2888
tvanabeelen@deloitte.nlPraktische informatie
Leonieke van Schaijk
Tel: 088 288 6003
BMC@deloitte.nl

LinkedinBest Managed Companies op Linkedin

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.