This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service. By using this site you agree to our use of cookies. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block them

Bookmark E-mail Print deze pagina

Juryproces en beoordelingscriteria

Best Managed Companies 20141. Juryproces voor nieuwe deelnemers

Het juryproces voor nieuwe deelnemers kent twee juryrondes, de regionale jury en de landelijke jury. De regionale jury (vijf regio’s) selecteert de genomineerden uit de nieuwe inschrijvingen. De landelijke jury selecteert de winnaars uit de regionaal genomineerden. Alle winnaars zijn gelijk, er is geen ranking.

De dossiers voor de regionale jury bestaan uit:

- De resultaten van de bedrijfsanalyse die bestaat uit de BMM-scan en de ING-conditietest;
- Het bedrijfsbezoekverslag, ingevuld door de coaches;
- Financiële informatie: meest recente omzetgegevens (Wij verstrekken de juryleden alleen omzetgegevens als deze openbaar beschikbaar zijn (via de KvK of Company info). Als dit niet het geval is, vragen wij vooraf om toestemming).

Beoordelingscriteria nieuwe deelnemers:

- De mate van balans tussen de verschillende BMM-pijlers;
- Het BMM-niveau waarop het bedrijf opereert: is dit het juiste niveau in vergelijking met peers, inclusief de markt waarin de organisatie opereert?
- De resultaten uit de ING-conditietest;
- De mate van ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid en innovatie;
- De huidige situatie in relatie tot de ambitie van de organisatie;
- De benchmark met andere BMC-bedrijven;
- Gezonde financiële situatie in relatie tot de marktcondities;
- De controle op de vragen door middel van aantoonbare resultaten/documenten.

Op basis van het bedrijfsbezoekverslag bespreken wij bovengenoemde criteria met het bedrijf en plaatsen deze in de juiste context. Zou houden wij rekening met enerzijds de situatie waarin een organisatie zich bevindt en anderzijds bewuste keuzes die een bedrijf heeft gemaakt.

De dossiers voor de landelijke jury bestaan uit:

- De dossiers voor de regionale jury aangevuld met hun aanbeveling voor de landelijke jury.

2. Juryproces voor requalified members

De Best Managed Companies competitie kent voor de requalified members één juryronde.

De dossiers voor de requalified member jury bestaan uit:

- De resultaten van de vragenlijst voor requalified members;
- BMC-rapport (Resultaten BMM scan);
- Het bedrijfsbezoekverslag, ingevuld door de coach;
- Financiële informatie: meest recente omzetgegevens (Wij verstrekken de juryleden alleen omzetgegevens als deze openbaar beschikbaar zijn (via de KvK of Company info). Als dit niet het geval is, vragen wij vooraf om toestemming).

Beoordelingscriteria requalified members:

- Aantal uitgevoerde acties om een van de BMM-pijlers te verbeteren;
- De controle op de vragen d.m.v. aantoonbare resultaten/documenten;
- De mate van realisatie van het destijds aangegeven ambitieniveau;
- Gezonde financiële informatie in relatie tot de marktcondities.

Op basis van het bedrijfsbezoekverslag bespreken wij bovengenoemde criteria met het bedrijf en plaatsen deze in de juiste context. Zou houden wij rekening met enerzijds de situatie waarin een organisatie zich bevindt en anderzijds bewuste keuzes die een bedrijf heeft gemaakt.

Contact

Meer informatie:
Leonieke van Schaijk
Tel: 088 288 6003
BMC@deloitte.nl

LinkedinBest Managed Companies op Linkedin

Deloitte RSS feed  Deloitte YouTube  Deloitte Google+  Deloitte Facebook  Deloitte LinkedIn  Deloitte Twitter 

© 2014. See legal for more information.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see deloitte.nl/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.

In The Netherlands the services are provided by independent subsidiaries or affiliates of Deloitte Holding B.V., an entity which is registered with the trade register in The Netherlands under number 40346342.